Utveckla Övre Norrlands besöksnäring kopplat till kulturarv

2017-05-09

EU-kommissionens har nu öppnat en utlysning inom EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag, COSME. Utlysningen ger möjlighet till medfinansiering av projekt som utvecklar tjänster inom turism relaterade specifikt till den kulturella och kreativa näringar inom sektorn 'kulturarv'. Sista dagen att ansöka är 29 juni.

Utlysning har som mål att skapa ett europeiskt mervärde genom att utöka samarbeten över nationsgränser. Finansieringen av projekten ska hjälpa till att utveckla och stödja internationella produkter och tjänster inom besöksnäringen med en koppling till kulturarv. Målet är att stärka internationella turismsamarbeten och att öka allmänhetens medvetenhet om europeiska kulturarv. 

Varför ansöka?

Genom att öka det ekonomiska stödet till kulturarven ökar man även deras värde, attraktionskraft och bidrar till besöksnäringen. Genom att främja gränsöverskridande samarbeten på området hoppas myndigheten också ska bidra till en de tjänster och produkter som erbjuds av besöksnäringen runt de europeiska världsarven.

För de aktörer som söker projektpartners, antingen till en egen idé eller för att ingå som partner i ett tidigare initiativ, går det att skapa en profil i CORDIS databas (Community Research and Development Information Service). Där går det dels att skapa en egen annons för att hitta partners och dels se vilka befintliga aktörer och projektidéer som söker partners.

Krav för ansökan är bland annat att det tänkta projektet centreras kring minst ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Det ska även involvera partners från minst fyra EU- eller COSME-anslutna länder (EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag).

Sista ansökningsdatum är 29 juni.

För information om ansökan se EASME:s hemsida

CORDIS databas hittar du här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS