Nu kan du ansöka till EU:s bredbands tävling 2016

2016-07-06

Finns EU:s bästa bredband i Norra Sverige? Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

Vinnarna kommer att vid en ceremoni att tilldelas pris av EU-kommissionär Günther H. Oettinger med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga". Städerna som vinner ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer.

Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? European Broadband Awards 2016 söker alla typer av projekt oavsett storlek, land eller teknik, som leds av offentliga eller privata organisationer.

Framgångsrika metoder och lösningar för bredbandsutbyggnad kommer uppmärksammas och få en utbrett erkännande via den här tävlingen. Bland annat genom att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.

Norra Sverige är beroende av en god infrastruktur i bredband som en viktig del för utveckling och tillväxt. Det har gjorts stora satsningar på bredband i Norrbotten och Västerbotten, men det finns ännu områden med behov av fortsatt utbyggnad. Västerbotten har idag ett bredbandsnät som är globalt ledande gällande hastighet, pålitlighet och utbredhet.

Mer information om utmärkelsen

OBS! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 Ansök om Europeiska bredbands Awards 2016! Skicka in din ansökan före tidsfristen kommer 15 September 2016. Vinnarna tilldelas av kommissionären för digitala ekonomin och samhälle i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga".
Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? De europeiska Bredbands Awards söker också för ESIF finansierade projekt, oberoende av storlek, läge, eller tekniker, som leds av offentliga och privata organisationer.
Vinnarna kommer också att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.
Mer information

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS