Nu kan du ansöka till EU:s bredbands tävling 2016

2016-07-06

Finns EU:s bästa bredband i Norra Sverige? Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

Vinnarna kommer att vid en ceremoni att tilldelas pris av EU-kommissionär Günther H. Oettinger med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga". Städerna som vinner ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer.

Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? European Broadband Awards 2016 söker alla typer av projekt oavsett storlek, land eller teknik, som leds av offentliga eller privata organisationer.

Framgångsrika metoder och lösningar för bredbandsutbyggnad kommer uppmärksammas och få en utbrett erkännande via den här tävlingen. Bland annat genom att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.

Norra Sverige är beroende av en god infrastruktur i bredband som en viktig del för utveckling och tillväxt. Det har gjorts stora satsningar på bredband i Norrbotten och Västerbotten, men det finns ännu områden med behov av fortsatt utbyggnad. Västerbotten har idag ett bredbandsnät som är globalt ledande gällande hastighet, pålitlighet och utbredhet.

Mer information om utmärkelsen

OBS! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 Ansök om Europeiska bredbands Awards 2016! Skicka in din ansökan före tidsfristen kommer 15 September 2016. Vinnarna tilldelas av kommissionären för digitala ekonomin och samhälle i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga".
Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? De europeiska Bredbands Awards söker också för ESIF finansierade projekt, oberoende av storlek, läge, eller tekniker, som leds av offentliga och privata organisationer.
Vinnarna kommer också att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.
Mer information

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS