Nu kan du ansöka till EU:s bredbands tävling 2016

2016-07-06

Finns EU:s bästa bredband i Norra Sverige? Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

Vinnarna kommer att vid en ceremoni att tilldelas pris av EU-kommissionär Günther H. Oettinger med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga". Städerna som vinner ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer.

Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? European Broadband Awards 2016 söker alla typer av projekt oavsett storlek, land eller teknik, som leds av offentliga eller privata organisationer.

Framgångsrika metoder och lösningar för bredbandsutbyggnad kommer uppmärksammas och få en utbrett erkännande via den här tävlingen. Bland annat genom att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.

Norra Sverige är beroende av en god infrastruktur i bredband som en viktig del för utveckling och tillväxt. Det har gjorts stora satsningar på bredband i Norrbotten och Västerbotten, men det finns ännu områden med behov av fortsatt utbyggnad. Västerbotten har idag ett bredbandsnät som är globalt ledande gällande hastighet, pålitlighet och utbredhet.

Mer information om utmärkelsen

OBS! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 Ansök om Europeiska bredbands Awards 2016! Skicka in din ansökan före tidsfristen kommer 15 September 2016. Vinnarna tilldelas av kommissionären för digitala ekonomin och samhälle i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga".
Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? De europeiska Bredbands Awards söker också för ESIF finansierade projekt, oberoende av storlek, läge, eller tekniker, som leds av offentliga och privata organisationer.
Vinnarna kommer också att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.
Mer information

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS