Hur kan norra Sverige använda EU:s instrument för att styrka vår sociala ekonomi?

2014-10-02

EESC (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) anordnade under onsdagen 1 oktober en konferens på temat social ekonomi, konkurrenskraft, tillväxt och social välfärd.  Under förmiddagen deltog bland annat Sveriges Europaparlamentariker Jens Nilsson i egenskap av Social Economy Intergroup, som är ett informellt forum för Europarlamentariker att diskutera frågor kring social ekonomi.

Jens Nilsson underströk främst vikten av att inkludera lokala och regionala instanser som verktyg för att främja social ekonomin. Även betydelsen av att kunna mäta värdet av socialekonomisk verksamhet och statistiska tillgångar diskuterades. Det är i större utsträckning möjligt att legitimera ekonomiskt stöd till sociala verksamheter om man bättre kan mäta ”mjuka värden” och hur socialekonomisk verksamhet faktiskt påverkar olika sektorer. Andra stora frågor som lyftes under konferensen var hur man kan driva framåt socialt entreprenörskap och socialt företagande samt förbättra legala ramverk som berör socialekonomiska frågor.

Under konferensen lyftes också flera praktiska exempel på socialekonomiska initiativ som tagits av olika länder och regioner. Sektorn socialekonomi är en stor del av ekonomin i Italien och under dagen lyftes vikten av att Italien under sitt ordförandeskap i EU framhäver socialekonomins utmaningar och möjligheter i framtiden.

Nästa steg
EESC skall också i oktober lägga fram ett yttrande till EU-kommissionen kring hur socialekonomi, sociala enterpriser och entreprenörer skall få ökade chanser att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad. Yttrandet skall också innehålla förslag till hur man på EU-nivå kan främja sociala kooperativ och hur socialekonomi och social innovation kan bli en mer sektorsövergripande fråga.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS