En halv miljard till företag i norr

2016-02-10

Under måndagen den 8 februari undertecknades ett tvåårigt avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som möjliggör nya finansieringsmöjligheter på en halv miljard kronor för företag i norr. Tack vare avtalet kommer Norrlandsfonden att kunna erbjuda innovativa företag ytterligare finansiering till förmånliga villkor. Det är det första avtalet i Sverige med nyttjande av EU:s nya fond för strategiska investeringar (EFSI) i den så kallade ”Junckerplanen” för ökad tillväxt i Europa med sikte på satsningar i små och medelstora företag.

160117 Norrlansdfonden
Lars-Olof Söderström, VD på Norrlandsfonden 

– Att Norrlandsfonden, som är en relativt liten aktör i jämförelse med de andra aktörerna som ingår i motsvarande avtal, klarar besiktningen är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet, sade Lars-Olof Söderström, VD Norrlandsfonden till North Sweden efter beskedet. Att vi dessutom varit snabbfotade och sett möjligheter med finansieringsinstrumentet ger nu oss utdelning.

North Sweden har kunnat berätta om den nya fonden som kom på plats under hösten och möjligheterna för även aktörer i Norra Sverige att vara med för att skapa möjligheter för riskvilligt kapital för investeringar i regionen (se länk nedan). EFSI riktar sig dels till riskvilligt kapital för små- och medelstora företag, dels till större särskilda investeringar som sammantaget kan öka investeringsviljan i Europa som en väg till ökad tillväxt.

Vad betyder finansieringsmöjligheten för Norra Sverige?
- Garantiavtalet innebär dels att riskräntan på investeringar blir mindre i och med att EU genom EIF tar en del av risken. Syftet är att på så sätt underlätta utlåning till strategiska riskfinansiering för småföretag som kan bidra till den regionala tillväxten. Norrlandsfonden kommer på så vis att kunna vara mer offensiv i vårt finansieringserbjudande och öka utlåningen till fler företag inom den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Vi hoppas nu att fler att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudanden, berättar Lars-Olof Söderström.

Norrlandsfonden kan nu låna ut totalt 180 miljoner kronor till innovativa företag under de närmaste två åren. Europeiska investeringsfonden garanterar dessa lån inom ramen för EU:s finansiering för innovation, InnovFin. Pengarna kommer i sin tur från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa.

- Investeringsplanen för Europa uppvisar resultat och jag är glad att Sverige kan dra nytta av det strategiskt viktiga EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa små svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras verksamhet ska växa, säger Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Om Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag inom de fem nordligaste länen. Alla branscher är inkluderade och fonden är speciellt inriktad mot företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden. Fonden erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess centrala uppgift är att stödja mikro- samt små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs Mikael Jansons, Direktör North Swedens, tidigare "State of Play" om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

/ Michele Cicchetti och Martha Bahta

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »