En halv miljard till företag i norr

2016-02-10

Under måndagen den 8 februari undertecknades ett tvåårigt avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som möjliggör nya finansieringsmöjligheter på en halv miljard kronor för företag i norr. Tack vare avtalet kommer Norrlandsfonden att kunna erbjuda innovativa företag ytterligare finansiering till förmånliga villkor. Det är det första avtalet i Sverige med nyttjande av EU:s nya fond för strategiska investeringar (EFSI) i den så kallade ”Junckerplanen” för ökad tillväxt i Europa med sikte på satsningar i små och medelstora företag.

160117 Norrlansdfonden
Lars-Olof Söderström, VD på Norrlandsfonden 

– Att Norrlandsfonden, som är en relativt liten aktör i jämförelse med de andra aktörerna som ingår i motsvarande avtal, klarar besiktningen är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet, sade Lars-Olof Söderström, VD Norrlandsfonden till North Sweden efter beskedet. Att vi dessutom varit snabbfotade och sett möjligheter med finansieringsinstrumentet ger nu oss utdelning.

North Sweden har kunnat berätta om den nya fonden som kom på plats under hösten och möjligheterna för även aktörer i Norra Sverige att vara med för att skapa möjligheter för riskvilligt kapital för investeringar i regionen (se länk nedan). EFSI riktar sig dels till riskvilligt kapital för små- och medelstora företag, dels till större särskilda investeringar som sammantaget kan öka investeringsviljan i Europa som en väg till ökad tillväxt.

Vad betyder finansieringsmöjligheten för Norra Sverige?
- Garantiavtalet innebär dels att riskräntan på investeringar blir mindre i och med att EU genom EIF tar en del av risken. Syftet är att på så sätt underlätta utlåning till strategiska riskfinansiering för småföretag som kan bidra till den regionala tillväxten. Norrlandsfonden kommer på så vis att kunna vara mer offensiv i vårt finansieringserbjudande och öka utlåningen till fler företag inom den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Vi hoppas nu att fler att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudanden, berättar Lars-Olof Söderström.

Norrlandsfonden kan nu låna ut totalt 180 miljoner kronor till innovativa företag under de närmaste två åren. Europeiska investeringsfonden garanterar dessa lån inom ramen för EU:s finansiering för innovation, InnovFin. Pengarna kommer i sin tur från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa.

- Investeringsplanen för Europa uppvisar resultat och jag är glad att Sverige kan dra nytta av det strategiskt viktiga EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa små svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras verksamhet ska växa, säger Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Om Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag inom de fem nordligaste länen. Alla branscher är inkluderade och fonden är speciellt inriktad mot företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden. Fonden erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess centrala uppgift är att stödja mikro- samt små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs Mikael Jansons, Direktör North Swedens, tidigare "State of Play" om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

/ Michele Cicchetti och Martha Bahta

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS