En halv miljard till företag i norr

2016-02-10

Under måndagen den 8 februari undertecknades ett tvåårigt avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som möjliggör nya finansieringsmöjligheter på en halv miljard kronor för företag i norr. Tack vare avtalet kommer Norrlandsfonden att kunna erbjuda innovativa företag ytterligare finansiering till förmånliga villkor. Det är det första avtalet i Sverige med nyttjande av EU:s nya fond för strategiska investeringar (EFSI) i den så kallade ”Junckerplanen” för ökad tillväxt i Europa med sikte på satsningar i små och medelstora företag.

160117 Norrlansdfonden
Lars-Olof Söderström, VD på Norrlandsfonden 

– Att Norrlandsfonden, som är en relativt liten aktör i jämförelse med de andra aktörerna som ingår i motsvarande avtal, klarar besiktningen är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet, sade Lars-Olof Söderström, VD Norrlandsfonden till North Sweden efter beskedet. Att vi dessutom varit snabbfotade och sett möjligheter med finansieringsinstrumentet ger nu oss utdelning.

North Sweden har kunnat berätta om den nya fonden som kom på plats under hösten och möjligheterna för även aktörer i Norra Sverige att vara med för att skapa möjligheter för riskvilligt kapital för investeringar i regionen (se länk nedan). EFSI riktar sig dels till riskvilligt kapital för små- och medelstora företag, dels till större särskilda investeringar som sammantaget kan öka investeringsviljan i Europa som en väg till ökad tillväxt.

Vad betyder finansieringsmöjligheten för Norra Sverige?
- Garantiavtalet innebär dels att riskräntan på investeringar blir mindre i och med att EU genom EIF tar en del av risken. Syftet är att på så sätt underlätta utlåning till strategiska riskfinansiering för småföretag som kan bidra till den regionala tillväxten. Norrlandsfonden kommer på så vis att kunna vara mer offensiv i vårt finansieringserbjudande och öka utlåningen till fler företag inom den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Vi hoppas nu att fler att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudanden, berättar Lars-Olof Söderström.

Norrlandsfonden kan nu låna ut totalt 180 miljoner kronor till innovativa företag under de närmaste två åren. Europeiska investeringsfonden garanterar dessa lån inom ramen för EU:s finansiering för innovation, InnovFin. Pengarna kommer i sin tur från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa.

- Investeringsplanen för Europa uppvisar resultat och jag är glad att Sverige kan dra nytta av det strategiskt viktiga EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa små svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras verksamhet ska växa, säger Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Om Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag inom de fem nordligaste länen. Alla branscher är inkluderade och fonden är speciellt inriktad mot företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden. Fonden erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess centrala uppgift är att stödja mikro- samt små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs Mikael Jansons, Direktör North Swedens, tidigare "State of Play" om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

/ Michele Cicchetti och Martha Bahta

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS