North Sweden deltog på workshop om cirkulär ekonomi

2017-03-09

Den 20 februari koordinerade ERRIN:s arbetsgrupp kring smarta städer och samhällen en workshop kring Cirkulär ekonomi, där North Sweden European Office tillsammans med norra Nederländernas European Office och East and North Finland ingår som gruppledare.

CK ERRIN

Seminarium under workshop

Med titeln ”Urban symbios inom den cirkulära ekonomin” hölls seminariet i ett välfyllt konferensrum i de nederländska provinsernas hus i Bryssel.

Själva höjdpunkten på workshopen var presentationen om det cirkulära ekonomipaketet som hölls av Lana Zutlija, policy officer, DG miljö, EU-kommissionen. 

Den 2 december 2015 lanserade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin. Klimatförändringarna gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi till en grön och hållbar sådan; minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Den cirkulära ekonomin har potential att skapa ny gröna jobb, minska klimatförändringarna och göra den europeiska ekonomin mer motståndskraftig.

Andra talare under workshopen var;
Pieter Faber, från norra delen av Nederländerna, som öppnade upp workshopen och introducerade var talare.

Johannes Vallivaara, ProAgri Lappi, som representerade landsbyggden i norra Finland.

Ingrid Zeegers, från Fontys Nederländerna, som diskuterade symbiosen mellan landsbygd och mer urbana områden inom det så kallade ”circular Friesland” initiativet i norra delen av Nederländerna.  

Anthony Scully, North Sweden European Office, som framhöll en linje kring cirkulär ekonomi och initiativ kring det I Umeå i norra Sverige. Han talade även om liknande förhållanden i de närliggande städerna Skellefteå och Luleå.

Marc Veenhuizen, Gemeente Apeldoorn, beskrev den rena teknologiska regionen Apeldoorn i Nederländerna

Susanna Forjan, UIA, informerade konferensdeltagarna om de senaste nyheterna kring Urban innovative Actions (UIA).

Richard Tuffs, Chef för ERRIN, ledde en paneldiskussion med de olika talarna där det reflekterades kring de komplexiteter som finns med att initiera den cirkulära ekonomin som en del av de redan existerande urbana och landsbygds utvecklingsprojekten.  

För mer information eller om du vill veta mer, kontakta Anthony Scully på anthony.scully@northsweden.eu

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS