North Sweden deltog på workshop om cirkulär ekonomi

2017-03-09

Den 20 februari koordinerade ERRIN:s arbetsgrupp kring smarta städer och samhällen en workshop kring Cirkulär ekonomi, där North Sweden European Office tillsammans med norra Nederländernas European Office och East and North Finland ingår som gruppledare.

CK ERRIN

Seminarium under workshop

Med titeln ”Urban symbios inom den cirkulära ekonomin” hölls seminariet i ett välfyllt konferensrum i de nederländska provinsernas hus i Bryssel.

Själva höjdpunkten på workshopen var presentationen om det cirkulära ekonomipaketet som hölls av Lana Zutlija, policy officer, DG miljö, EU-kommissionen. 

Den 2 december 2015 lanserade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin. Klimatförändringarna gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi till en grön och hållbar sådan; minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Den cirkulära ekonomin har potential att skapa ny gröna jobb, minska klimatförändringarna och göra den europeiska ekonomin mer motståndskraftig.

Andra talare under workshopen var;
Pieter Faber, från norra delen av Nederländerna, som öppnade upp workshopen och introducerade var talare.

Johannes Vallivaara, ProAgri Lappi, som representerade landsbyggden i norra Finland.

Ingrid Zeegers, från Fontys Nederländerna, som diskuterade symbiosen mellan landsbygd och mer urbana områden inom det så kallade ”circular Friesland” initiativet i norra delen av Nederländerna.  

Anthony Scully, North Sweden European Office, som framhöll en linje kring cirkulär ekonomi och initiativ kring det I Umeå i norra Sverige. Han talade även om liknande förhållanden i de närliggande städerna Skellefteå och Luleå.

Marc Veenhuizen, Gemeente Apeldoorn, beskrev den rena teknologiska regionen Apeldoorn i Nederländerna

Susanna Forjan, UIA, informerade konferensdeltagarna om de senaste nyheterna kring Urban innovative Actions (UIA).

Richard Tuffs, Chef för ERRIN, ledde en paneldiskussion med de olika talarna där det reflekterades kring de komplexiteter som finns med att initiera den cirkulära ekonomin som en del av de redan existerande urbana och landsbygds utvecklingsprojekten.  

För mer information eller om du vill veta mer, kontakta Anthony Scully på anthony.scully@northsweden.eu

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS