EU industry days 2019

2019-02-11

Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

Hållbarhet, industri och globalisering, innovation samt digitalisering på agendan

Konferensen EU industry days 2019 arrangerades för tredje året i rad av EU-kommissionen den 5-6 februari i år. Det är en årlig konferens som tog sin början i februari 2017 med syfte att framhålla EU-kommissionens strategier och policys för att stärka europeiska industriföretags utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft. Industridagarna är en högnivåkonferens där EU-inflytelserika beslutsfattare, experter och europeiska företagsledare samlas för att presentera och diskutera olika industrirelaterade ämnen. Temat för årets konferens var hållbarhet, industri och globalisering, innovation samt digitalisering.

Världsekonomin transformeras – EU:s industrier bör ta ledande roll

Öppningsanförandet hölls av EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker där han beskrev sin syn på Europas industrier, motsättningar och framgångar, men även hur EU bör planera inför framtiden. Konferensen handlar om att förbereda Europa inför framtiden och dess utmaningar, Menar Juncker. ”Ekonomin transformeras ständigt och omvärlden förändras snabbare än någonsin tidigare. Om EU ska lyckas kan vi inte bekämpa förändringarna, vi måste istället anpassa oss och ha en drivande roll i utformandet av dessa”. För att lyckas med detta tror Juncker att Europas industrier kan föra en ledande position.

(Öppningsanförandet av EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker)

Representanter från EU-kommissionen, en rad företrädare för Europas olika industrier, aktörer från offentlig förvaltning samt experter och forskare deltog under konferensen där det presenterades en mängd olika innovationsprojekt. Från svenskt håll medverkade Johan Harvard och Carl Rosén, näringsdepartementet, Cecilia Warrol från Produktion 2030 samt den svenska arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. 

Fördjupat samarbete och tillit

Warrol från innovationsprogrammet ”produktion 2030” förklarade att Europa har höga ambitioner om att vara världsledande inom en rad industrier och teknologier.” Vi utvecklar för närvarande artificiell intelligens, cybersäkerhet, miljösmarta produkter, rymdprojekt och mycket mer”. För att fortsätta detta innovativa utvecklande måste Europas industrier arbeta gemensamt. Samarbete mellan offentlig och privat verksamhet är essentiellt för att utveckla innovativa, smarta och konkurrenskraftiga lösningar, enligt Warrol.

I linje med Warrol betonade även Johan Harvard vikten av fördjupat samarbete.

Johan Harvard från Sveriges näringsdepartement presenterade Sveriges samverkansprogram som lanserades 2015-2016 i syfte att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Sveriges starka industri har i samverkan med framgångsrik forskning och innovation utvecklats. Detta system har drivit fram många framgångsrika projekt och produkter, men för att uppnå nästa steg behöver vi samarbeta ännu mer och sammanföra resursfördelning, menar Harvard. ”Att ha tillit är det centrala för att lyckas. Detta går även att applicera på en EU-kontext”.

Juncker Ser ljust på framtiden

Juncker och EU-kommissionen ser positivt för EU:s framtida industrier. Europas industrier står för mer än 2/3 av EU:s export och bidrar till många jobb. Vidare diskuterades EU:s och Japans historiska handelsavtal som trädde i kraft den 1 februari i år. Europeiska företag kommer genom detta bland annat att slippa betala tullavgifter för 10 miljarder kronor årligen. För Sveriges del innebär de minskade tullhindrena bland annat att svensk läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och trävaruindustri kan öka sin export. Till detta, betonade Juncker att EU inte är naiva frihandelsidkare där EU:s principer inte får rubbas för att genomföra snabba handelsavtal. Lönedumpning och liknande hör inte hemma i EU, enligt honom. ”Jag tror att om vi är ambitiösa kan vi uppnå vår fulla potential med en europeisk industri som bidrar till en hållbar globalisering. Utmaningarna finns där, men Europas industri har alltid haft en stark anpassningsförmåga, vilket måste fortsätta i framtiden” – Juncker.

Läs mer om EU industry days 2019 här.

Läs mer om Sveriges industris samverkansprogram här.

/Hannes Wigerfelt

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

Fler nyheter »