EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

2016-10-19

En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

Alla företag, framförallt små, medelstora och nyligt uppstartade företag, nyttjar inte alltid möjligheterna som ESI-fonderna kan ge på grund av krångliga administrativa förfaranden. Missade möjligheter kan då leda till potential som inte tas till vara på vilket påverkar Europas konkurrenskraft.

Baserat på den problematiken tillsatte EU-kommissionen år 2015 en högnivågrupp som skulle hitta lösningar på detta problem samt titta på hur man kan göra det enklare för företag att få stöd från EU:s ESI-fonder.

Högnivågruppens rekommendationer
- Ökad användning av finansiella instrument.
- Nätbaserade förfaranden. Handlingar ska sparas digitalt. De som mottagit stöd och lämnar in handlingar ska inte behöva lämna in samma handlingar igen i varje steg av projektet.
- Förenklad tillgång till finansiering för små och medelstora företag genom till exempel:
1. Gemensamma ansökningsomgångar för olika EU-finansieringar så att företag kan ansöka om investeringspaket istället för flera olika ansökningsomgångar.
2. Företagare som får lån från finansieringsinstrument som stöds av ESI-fonderna ska inte ha lika stränga krav som vid normalt bidrag. Färre handlingar och kortare arkiveringsperioder.
3. Förenklade återbetalningar av kostnader. De som mottagit stöd ska inte behöva motivera varje enskild utgiftspost och kommer kunna använda schablonbelopp eller fasta priser för vissa kategorier av kostnader(personal, försäkringar, hyra m.m.).

En del av rekommendationerna har redan lyfts av kommissionen i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Enkelhet och flexibilitet är nyckeln till lyckade investeringar från ESI-fonderna. Vi måste se till att det går att förverkliga innovativa och bra projekt genom att göra det lättare för små och medelstora företag samt uppstartföretag att få stöd. Högnivågruppens rekommendationer kommer också att användas som underlag när vi diskuterar hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter 2020” sa EU:s kommissionär Corina Creţu, ansvarig för regionpolitik.

Vi måste fortsätta arbeta för att avlägsna flaskhalsar och skapa fler synergier mellan de olika fonderna. Det är inte alltid nödvändigt att ändra lagstiftningen, utan i stället måste vi hitta de bästa arbetssätten och se till att de sprids i hela EU. Det är det här som är målet för vårt arbete” sa kommissionens f.d. vice ordförande och högnivågruppens ordförande Siim Kallas.

Läs North Swedens tidigare inlägg om halvtidsöversynen av EU:s budget här och här.

/Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS