EU-kommissionen har sammanställt en finansieringsguide inom turismsektorn

2014-10-21

EU-kommissionen har publicerat en finansieringsguide för att ge en överblick om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom EU:s program  och fonder inom  turismsektorn med fokus på praktiska frågor; såsom vem som är berättigad att söka vilka projekt, hur ansökan går till  och hur man kan tillämpa stödet. Guiden ger även konkreta exempel av projekt som har blivit berättigad till stöd tidigare för att bidra till inspiration. Med jämna mellanrum skall guiden uppdateras.

Europeiska turismstartegin 2015-2020 – informationsdag i Bryssel
Generaldirektoratet för näringsliv har nyligen avslutat två öppna samråd där bidragen har blivit analyserade och sammanställda. Innehållet från samråden skall diskuteras under nästa European Tourism Day, den 1 december 2014 i Bryssel, som grund för den europeiska turismstrategin 2015-2020. Det ena samrådet handlade om reglering och administrativt ramverk för turismverksamhet, offentliga handlingar och övriga aktörer inom EU:s turism, och den andra var om EU:s framtida turism. De avslutade samrådens sammanfattningsrapporter finns även tillgängliga.

Webbaserade sökverktyg för turismnäringen
EU-kommissionen har även initierat två webbaserade onlineportaler öppna. Virtual Tourism Observatory är en plattform för statistikresultat där socioekonomisk data och studier om EU:s turismsektor samlas och lagras. Plattformens syfte är att finnas till som stöd för politiska beslutsfattare, företag, forskare, akademiker och andra aktörer för att tillhandahålla pålitlig och färsk data om turismens flöde och trender som ett bevisunderlag. Webbportalen IT-Tourism Business Support består av artiklar och onlineguider för att hjälpa turistföretag med inrättande, förvaltning, marknadsföring och expansion av sin verksamhet på den europeiska och internationella marknaden. 

Läs mer i EU-kommissionens turismguide för EU-stöd

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om ramverk för turismverksamhet

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om EU:s framtida turism

Följ denna länk för att komma till Virtual Tourism Observatory

Följ denna länk för att komma till IT-Tourism Business Support Portal

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS