EU-kommissionen har sammanställt en finansieringsguide inom turismsektorn

2014-10-21

EU-kommissionen har publicerat en finansieringsguide för att ge en överblick om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom EU:s program  och fonder inom  turismsektorn med fokus på praktiska frågor; såsom vem som är berättigad att söka vilka projekt, hur ansökan går till  och hur man kan tillämpa stödet. Guiden ger även konkreta exempel av projekt som har blivit berättigad till stöd tidigare för att bidra till inspiration. Med jämna mellanrum skall guiden uppdateras.

Europeiska turismstartegin 2015-2020 – informationsdag i Bryssel
Generaldirektoratet för näringsliv har nyligen avslutat två öppna samråd där bidragen har blivit analyserade och sammanställda. Innehållet från samråden skall diskuteras under nästa European Tourism Day, den 1 december 2014 i Bryssel, som grund för den europeiska turismstrategin 2015-2020. Det ena samrådet handlade om reglering och administrativt ramverk för turismverksamhet, offentliga handlingar och övriga aktörer inom EU:s turism, och den andra var om EU:s framtida turism. De avslutade samrådens sammanfattningsrapporter finns även tillgängliga.

Webbaserade sökverktyg för turismnäringen
EU-kommissionen har även initierat två webbaserade onlineportaler öppna. Virtual Tourism Observatory är en plattform för statistikresultat där socioekonomisk data och studier om EU:s turismsektor samlas och lagras. Plattformens syfte är att finnas till som stöd för politiska beslutsfattare, företag, forskare, akademiker och andra aktörer för att tillhandahålla pålitlig och färsk data om turismens flöde och trender som ett bevisunderlag. Webbportalen IT-Tourism Business Support består av artiklar och onlineguider för att hjälpa turistföretag med inrättande, förvaltning, marknadsföring och expansion av sin verksamhet på den europeiska och internationella marknaden. 

Läs mer i EU-kommissionens turismguide för EU-stöd

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om ramverk för turismverksamhet

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om EU:s framtida turism

Följ denna länk för att komma till Virtual Tourism Observatory

Följ denna länk för att komma till IT-Tourism Business Support Portal

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS