EU-kommissionen lanserar en dataplattform för bioekonomi

2014-10-24

EU-kommissionen har sammanställt en dataplattform för att samla in väsentlig information om utvecklingen kring Europas bioekonomi. Det är den första dataplattformen som lanserats om bioekonomi och kommer att uppdateras regelbundet. Bakgrunden till publicerandet av en online plattform är att skapa enkel åtkomst för politiker, tjänstemän, företagare och övriga som vill ta del av information, data och statistik kring bioekonomi. Här hittar du också information om investeringar i forskning, policykartläggning, bioekonomiska landsrapporter, datavisualisering och analysrapporter.

Med dataplattformen vill EU-kommissionen uppmuntra enskilda och organisationer att praktiskt bidra till utvecklingen av bioekonomi samt sträva efter att uppfylla målen i EU:s bioekonomiska strategi. EU-kommissionen antog strategin år 2012 i hopp om att växla den europeiska ekonomin mot större och mer hållbar användning av förnybara resurser. Strategin är uppbyggd på tre pelare; forskning och innovation, interaktion mellan intressenter samt marknad och konkurrenskraftighet.

Läs mer i EU-kommissionens dataplattform för den Europas bioekonomi

Läs mer om EU-kommissionens bioekonomiska strategi

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS