EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

2018-02-13

I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

Storbritannien blir tredjeland – brittiska företag står därmed utanför den inre marknaden

Enligt EU:s produktlagstiftning tillhör ett företag etablerat i EU den inre marknaden medan ett företag utanför EU betraktas som en ekonomisk aktör etablerad i ett tredjeland. Tillverkare i Storbritannien kommer efter Brexit att betraktas som importörer från tredje land och måste därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa att deras företag är lagligt etablerade i EU.

Försäljningen för brittiska företag på den inre marknaden får konsekvenser

Storbritanniens företag kommer att tas bort från EU-kommissionens informationssystem som inkluderar tillkännagivna organisationer och företag i EU-länderna varvid brittiska företag förlorar möjligheten att påverka EU:s produktlagstiftning. I EU-kommissionens rapport finns därför vägledande rekommendationer hur brittiska företag ska agera i framtiden. Sammanfattningsvis handlar dessa om hur brittiska företag fortsättningsvis ska kunna bedriva handel i EU med smärre problem. Om ett brittiskt företag har ett certifikat utfärdat av en brittisk tillverkare och vill fortsätta att sälja sin produkt i EU, bör företaget ansöka om ett nytt certifikat utfärdat i något av EU-länderna. Ett annat alternativ är att överföra ansvaret för certifikatet från den brittiska tillverkaren till ett företag registrerat i något av EU:s kvarstående 27 medlemsländer som alltjämt omfattas av EU:s produktlagstiftning på den inre marknaden.

Ladda ner EU-kommissionens rapport här

Läs mer om EU:s inre marknad för produkter på EU-kommissionens hemsida

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS