EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

2018-02-13

I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

Storbritannien blir tredjeland – brittiska företag står därmed utanför den inre marknaden

Enligt EU:s produktlagstiftning tillhör ett företag etablerat i EU den inre marknaden medan ett företag utanför EU betraktas som en ekonomisk aktör etablerad i ett tredjeland. Tillverkare i Storbritannien kommer efter Brexit att betraktas som importörer från tredje land och måste därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa att deras företag är lagligt etablerade i EU.

Försäljningen för brittiska företag på den inre marknaden får konsekvenser

Storbritanniens företag kommer att tas bort från EU-kommissionens informationssystem som inkluderar tillkännagivna organisationer och företag i EU-länderna varvid brittiska företag förlorar möjligheten att påverka EU:s produktlagstiftning. I EU-kommissionens rapport finns därför vägledande rekommendationer hur brittiska företag ska agera i framtiden. Sammanfattningsvis handlar dessa om hur brittiska företag fortsättningsvis ska kunna bedriva handel i EU med smärre problem. Om ett brittiskt företag har ett certifikat utfärdat av en brittisk tillverkare och vill fortsätta att sälja sin produkt i EU, bör företaget ansöka om ett nytt certifikat utfärdat i något av EU-länderna. Ett annat alternativ är att överföra ansvaret för certifikatet från den brittiska tillverkaren till ett företag registrerat i något av EU:s kvarstående 27 medlemsländer som alltjämt omfattas av EU:s produktlagstiftning på den inre marknaden.

Ladda ner EU-kommissionens rapport här

Läs mer om EU:s inre marknad för produkter på EU-kommissionens hemsida

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

 • BIOBASE-konferensen i Piteå 2017

  2017-11-29

  Den 22-23 november 2017 hölls BIOBASE-konferensen i Piteå, ett samarrangemang mellan Piteå Science Park och Näringsdepartementet. BIOBASE är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar visade BIOBASE 2017 upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

  2017-11-17

  Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS