EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

2017-09-20

Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll den 13 september i Strasbourg. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

Stärkt säkerhet och trygghet

Den nya strategin berör bland annat åtgärder för att stärka industrins cybersäkerhet samt skapa ett friare flöde av andra uppgifter än personuppgifter. Initiativet berör också frågor som skydd av immateriella rättigheter, förbättring av offentlig upphandling i EU och utvidgad kompetensagenda för vissa yrkesgrupper. Strategin innefattar även en förändrad förteckning av råvaror av avgörande betydelse för industrin i EU. För dessa råvaror kommer kommissionen fortsättningsvis att medverka till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång till för alla EU:s industrier.

Nya förslag för en hållbar industri

Strategin föreslår även flera åtgärder inom cirkulär ekonomi så som en ny strategi för plast samt åtgärder för bättre produktion och omvandling av förnybara biologiska resurser. En hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena mot hållbarare investeringar är en annan åtgärd som presenteras samt en balanserad och progressiv handelspolitik. Även ett ramverk för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett säkerhetshot ska bidra till en bättre industri enligt EU:s rapport. Nya förslag presenterades också gällande ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet samt strängare regler för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. En ny handlingsplan för infrastruktur anpassad för alternativa bränslen med mål att främja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur var också det ett nytt förlag ur strategin.

”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.” Säger sysselsättningskommissionären Jurki Katainen.

Läs mer om kommissionens stretegi här!

Läs North Swedens fördjupning kring EU-kommissionens lista över sällsynta råvaror här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS