EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

2017-09-20

Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll den 13 september i Strasbourg. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

Stärkt säkerhet och trygghet

Den nya strategin berör bland annat åtgärder för att stärka industrins cybersäkerhet samt skapa ett friare flöde av andra uppgifter än personuppgifter. Initiativet berör också frågor som skydd av immateriella rättigheter, förbättring av offentlig upphandling i EU och utvidgad kompetensagenda för vissa yrkesgrupper. Strategin innefattar även en förändrad förteckning av råvaror av avgörande betydelse för industrin i EU. För dessa råvaror kommer kommissionen fortsättningsvis att medverka till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång till för alla EU:s industrier.

Nya förslag för en hållbar industri

Strategin föreslår även flera åtgärder inom cirkulär ekonomi så som en ny strategi för plast samt åtgärder för bättre produktion och omvandling av förnybara biologiska resurser. En hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena mot hållbarare investeringar är en annan åtgärd som presenteras samt en balanserad och progressiv handelspolitik. Även ett ramverk för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett säkerhetshot ska bidra till en bättre industri enligt EU:s rapport. Nya förslag presenterades också gällande ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet samt strängare regler för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. En ny handlingsplan för infrastruktur anpassad för alternativa bränslen med mål att främja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur var också det ett nytt förlag ur strategin.

”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.” Säger sysselsättningskommissionären Jurki Katainen.

Läs mer om kommissionens stretegi här!

Läs North Swedens fördjupning kring EU-kommissionens lista över sällsynta råvaror här.

/ Lovisa Jonsson

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »