EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

2017-09-20

Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll den 13 september i Strasbourg. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

Stärkt säkerhet och trygghet

Den nya strategin berör bland annat åtgärder för att stärka industrins cybersäkerhet samt skapa ett friare flöde av andra uppgifter än personuppgifter. Initiativet berör också frågor som skydd av immateriella rättigheter, förbättring av offentlig upphandling i EU och utvidgad kompetensagenda för vissa yrkesgrupper. Strategin innefattar även en förändrad förteckning av råvaror av avgörande betydelse för industrin i EU. För dessa råvaror kommer kommissionen fortsättningsvis att medverka till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång till för alla EU:s industrier.

Nya förslag för en hållbar industri

Strategin föreslår även flera åtgärder inom cirkulär ekonomi så som en ny strategi för plast samt åtgärder för bättre produktion och omvandling av förnybara biologiska resurser. En hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena mot hållbarare investeringar är en annan åtgärd som presenteras samt en balanserad och progressiv handelspolitik. Även ett ramverk för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett säkerhetshot ska bidra till en bättre industri enligt EU:s rapport. Nya förslag presenterades också gällande ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet samt strängare regler för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. En ny handlingsplan för infrastruktur anpassad för alternativa bränslen med mål att främja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur var också det ett nytt förlag ur strategin.

”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.” Säger sysselsättningskommissionären Jurki Katainen.

Läs mer om kommissionens stretegi här!

Läs North Swedens fördjupning kring EU-kommissionens lista över sällsynta råvaror här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS