EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

2017-09-20

Industrin var en av fem viktiga prioriteringar för EU:s framtid enligt Jean-Claude Juncker i det tal till unionen som han höll den 13 september i Strasbourg. Nu presenterar EU-kommissionen en ny industripolitisk strategi där en säker, trygg och hållbar industri står i centrum.

Stärkt säkerhet och trygghet

Den nya strategin berör bland annat åtgärder för att stärka industrins cybersäkerhet samt skapa ett friare flöde av andra uppgifter än personuppgifter. Initiativet berör också frågor som skydd av immateriella rättigheter, förbättring av offentlig upphandling i EU och utvidgad kompetensagenda för vissa yrkesgrupper. Strategin innefattar även en förändrad förteckning av råvaror av avgörande betydelse för industrin i EU. För dessa råvaror kommer kommissionen fortsättningsvis att medverka till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång till för alla EU:s industrier.

Nya förslag för en hållbar industri

Strategin föreslår även flera åtgärder inom cirkulär ekonomi så som en ny strategi för plast samt åtgärder för bättre produktion och omvandling av förnybara biologiska resurser. En hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena mot hållbarare investeringar är en annan åtgärd som presenteras samt en balanserad och progressiv handelspolitik. Även ett ramverk för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett säkerhetshot ska bidra till en bättre industri enligt EU:s rapport. Nya förslag presenterades också gällande ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet samt strängare regler för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar. En ny handlingsplan för infrastruktur anpassad för alternativa bränslen med mål att främja utbyggnaden av laddningsinfrastruktur var också det ett nytt förlag ur strategin.

”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.” Säger sysselsättningskommissionären Jurki Katainen.

Läs mer om kommissionens stretegi här!

Läs North Swedens fördjupning kring EU-kommissionens lista över sällsynta råvaror här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS