EU-kommissionen uppdaterar listan över sällsynta råvaror

2017-09-19

EU-kommissionen publicerade den 13 september en ny förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU. EU-kommissionen listar 27 råvaror vilka bedöms av avgörande betydelse för EU dels på grund av risken för brist på dem, dels på grund av att de är av större betydelse för ekonomin än de flesta andra råvaror.

Råvaruinitiativet lades fram 2008 i syfte att försöka lösa utmaningarna förknippade med tillgången på råvaror. Den 13 september 2017 publicerade EU-kommissionen ett meddelande med en uppdatering av förteckningen från 2014 över råvaror av avgörande betydelse. EU-kommissionen listar i 2017 års förteckning totalt 27 råvaror; nio nya råvaror har tillkommit: Baryt, Vismut, Hafnium, Helium, Naturgummi, Fosfor, Skandium, Tantal och Vanadim. De tre råvarorna krom, kokskol och magnesit anses inte vara av avgörande betydelse och har tagits bort. 

Huvudsyftet med förteckningen är att identifiera de råvaror med hög försörjningsrisk och stor ekonomisk betydelse som det är viktigt att den europeiska industrin och värdekedjorna får tillförlitlig och obehindrad tillgång till. EU-kommissionen pekar på att denna uppdaterade förteckningen bygger på objektiva metoder och är ett faktabaserat verktyg för politiska åtgärder inom handel, innovation och industri, som är avsedda att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom att bland annat:

-  identifiera investeringsbehov som kan hjälpa till att göra Europa mindre beroende av råvaruimporter,

- styra stöd till innovation av råvaruförsörjningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020,

- rikta uppmärksamhet mot vikten av råvaror av avgörande betydelse för övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och mer cirkulär ekonomi.

Förteckningen bör fungera som incitament för den europeiska produktionen av råvaror av avgörande betydelse genom utveckling av återvinningsverksamhet och vid behov göra det lättare att inleda ny gruvdrift. Den gör det också möjligt att bättre förstå hur försörjningen av råvaror kan säkras genom diversifiering, från olika geografiska källor, genom utvinning, återvinning eller ersättning.

EU-kommissionen använder förteckningen som stöd i samband med förhandlingar om handelsavtal, motarbetande av handelsstörande åtgärder, främjande av forskning och innovation samt genomförande av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Medlemsstater, företag och investerare kan använda listan på frivillig grund för att få information om potentiella risker när det gäller råvaruförsörjningen och om möjligheterna i samband med dessa.

Förteckningen uppdateras minst vart tredje år för att avspegla utvecklingen inom produktion, marknad och teknik, och antalet råvaror har ökat med varje uppdatering. Ekonomisk betydelse och försörjningsrelaterade risker är fortfarande de två parametrar som främst används för att bestämma hur avgörande betydelse en råvara är.

2017 års förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS