EU-kommissionen uppdaterar listan över sällsynta råvaror

2017-09-19

EU-kommissionen publicerade den 13 september en ny förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU. EU-kommissionen listar 27 råvaror vilka bedöms av avgörande betydelse för EU dels på grund av risken för brist på dem, dels på grund av att de är av större betydelse för ekonomin än de flesta andra råvaror.

Råvaruinitiativet lades fram 2008 i syfte att försöka lösa utmaningarna förknippade med tillgången på råvaror. Den 13 september 2017 publicerade EU-kommissionen ett meddelande med en uppdatering av förteckningen från 2014 över råvaror av avgörande betydelse. EU-kommissionen listar i 2017 års förteckning totalt 27 råvaror; nio nya råvaror har tillkommit: Baryt, Vismut, Hafnium, Helium, Naturgummi, Fosfor, Skandium, Tantal och Vanadim. De tre råvarorna krom, kokskol och magnesit anses inte vara av avgörande betydelse och har tagits bort. 

Huvudsyftet med förteckningen är att identifiera de råvaror med hög försörjningsrisk och stor ekonomisk betydelse som det är viktigt att den europeiska industrin och värdekedjorna får tillförlitlig och obehindrad tillgång till. EU-kommissionen pekar på att denna uppdaterade förteckningen bygger på objektiva metoder och är ett faktabaserat verktyg för politiska åtgärder inom handel, innovation och industri, som är avsedda att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom att bland annat:

-  identifiera investeringsbehov som kan hjälpa till att göra Europa mindre beroende av råvaruimporter,

- styra stöd till innovation av råvaruförsörjningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020,

- rikta uppmärksamhet mot vikten av råvaror av avgörande betydelse för övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och mer cirkulär ekonomi.

Förteckningen bör fungera som incitament för den europeiska produktionen av råvaror av avgörande betydelse genom utveckling av återvinningsverksamhet och vid behov göra det lättare att inleda ny gruvdrift. Den gör det också möjligt att bättre förstå hur försörjningen av råvaror kan säkras genom diversifiering, från olika geografiska källor, genom utvinning, återvinning eller ersättning.

EU-kommissionen använder förteckningen som stöd i samband med förhandlingar om handelsavtal, motarbetande av handelsstörande åtgärder, främjande av forskning och innovation samt genomförande av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Medlemsstater, företag och investerare kan använda listan på frivillig grund för att få information om potentiella risker när det gäller råvaruförsörjningen och om möjligheterna i samband med dessa.

Förteckningen uppdateras minst vart tredje år för att avspegla utvecklingen inom produktion, marknad och teknik, och antalet råvaror har ökat med varje uppdatering. Ekonomisk betydelse och försörjningsrelaterade risker är fortfarande de två parametrar som främst används för att bestämma hur avgörande betydelse en råvara är.

2017 års förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS