EU miljonsatsar på LTU genom två projekt inom gruvindustrin

2017-01-18

Luleå tekniska universitet (LTU) deltar i två nya EU-projekt och får nära 47 miljoner kronor till projekten Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) och Sustainable Low Impact Mining (SLIM).

160118Gruvindustrin

Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) projektet
Samverkansprojektet Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) handlar om intelligenta gruvsystem. LTU får totalt nära 37 miljoner kronor av EU till forskning, utveckling och innovation om ny intelligent teknik, säkerhet, hållbarhet och arbetsförhållanden inom gruvnäringen. SIMS-projektet inleds under våren 2017 och kommer pågå i tre år. Huvuddelen av medlen kommer från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, och den totala budgeten ligger på 168 miljoner kronor. LTU deltar som enda svenska lärosäte och är ett av de ledande europeiska gruvuniversiteten med en stark tradition av forskning och samarbete med aktörer inom industrin.

Målet med SIMS-projektet är att utveckla gruvindustrin i EU-området med fokus på ökad tillväxt och förbättrad hållbarhet och säkerhet inom gruvbrytning. Atlas Copco från Sverige kommer att leda och koordinera projektet som kommer bestå av bland annat högeffektiva gruvbolag, världsledande leverantörer av maskiner, utrustning och system och två framstående gruvuniversitet.

Gruvbolagen Boliden och LKAB medverkar
Medverkar i SIMS-projektet gör även gruvbolagen Boliden och LKAB.
Boliden mineral AB deltar som internationellt metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Boliden samlar in malm från både dagbrott och gruvor under jord och använder sig av ett ambitiöst automatiserat program som kommer bidra med expertkunskap inom gruvdesign, malmbrytarmetoder och automatisering samt en fysisk test-arena.
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) deltar som internationell högteknologisk mineralgrupp som bryter och uppgraderar järnmalm till den globala stålmarknaden. Hållbarhet är grunden och ambitionen är att vara ett av industrins mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företag. LKAB kommer bidra med expertkunskap samt en ambitiös fysisk test-arena.

Övriga medverkande i SIMS-projektet är finska Agnico Eagle, KGHM Cuprum från Polen och K+S KALI från Tyskland. I projektkonsortiet deltar även ABB, Ericsson, Mobilaris och Tekniska högskolan i Aachen (RWTH Aachen).

Intressenterna har höga förväntningar, men med ett så starkt konsortium är vi säkra på att vi kan leverera”, säger Mikael Ramström, chef för Global Strategic Projects and Alliances på Atlas Copco Underground Rock Excavation, som nu tar sig ann rollen som projektkoordinator för SIMS.

LTU tar ledarskapet över flera områden
Fler områden ingår i SIMS-projektet och LTU kommer ha ledarskapet över dessa områden; Outreach, integrerad processkontroll och automation samt batteridrivna gruvmaskiner, Robotik, Ground control och Attraktiva arbetsplatser.

Det här är ett av de största EU-projekten om gruvteknik någonsin och det är stort och roligt att vi på Luleå tekniska universitet har en betydande roll i det. Det är ett industridrivet spetsprojekt som fokuserar på test och demo av ny teknik där vi har hand om delar som rör forskning och utveckling men även om outreach. Vår betydande roll i projektet är ett kvitto på att Luleå tekniska universitet är ett ledande gruvuniversitet.”, säger Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Läs hela LTUs pressmeddelande om SIMS-projektet här.

LTU nyckelroll i ytterligare ett EU-projekt; SLIM-projektet
Sustainable Low Impact Mining (SLIM) handlar om lösningar för exploatering av små mineralavlagringar baserat på avancerad bergsprängning och miljöteknik, man vill minska gruvors miljöpåverkan. SLIM-projektet förväntas pågå i fyra år och finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Den totala budgeten ligger på över 70 miljoner kronor där LTU genom sin nyckelroll i SLIM-projektet tilldelas 10 miljoner kronor till både grundforskning och tillämpad forskning. Forskargruppen inom gruv- och berganläggningsteknik och Swebrec (Swedish Blasting Research Centre) kommer i huvudsak att bedriva forskning inom följande områden:

- Civila sprängämnens egenskaper
- Miljöpåverkan och säkerhet
- Inverkan av bergets egenskaper på sprängresultatet
- Optimerad gruvproduktion

Projektets syfte är att minska miljöpåverkan från gruvindustrin genom att minska mängden damm, vibrationer och utsläpp från gruvor. Alltså hela spektrat av det som stör.”, säger Håkan Schunnesson, professor i gruv- och berganläggningsteknik vid LTU.

LTU är enda svenska deltagaren i SLIM-projektet som samlar 13 aktörer från fem olika länder; Sverige, Österrike, Danmark, Frankrike och Spanien. De medverkande i SLIM-projektet är; LTU, Madrids tekniska universitet, multinationella företaget 3GSM, franska Bureau de Recherches Géologiques et Minières, VA Erzberg GmbH, Gate2Growth, Maxam Corp. International, Montan-universitetet i Leoben – Österrike, Minpol, Tekniska universitetet i Graz – Österrike, spanska Benito Arno y Hijos, Minera de Orgiva och ZABALA Innovation Consulting.

Vår ambition har varit att få in moment med grundforskning. De första två åren kommer att vara en intensiv period av grundforskning inom våra intresseområden. Ett mål med projektet är att bli bättre på att ta upp mer av det man vill åt och lämna det andra, alltså en mer selektiv brytning med reducerad miljöpåverkan”, säger Daniel Johansson, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik.

Läs hela LTUs pressmeddelande om SLIM-projektet här.

Läs mer i North Swedens artikelserie om råvaror i norr, som bland annat belyser LKAB, Boliden, SSAB och fluoritfyndigheten i Storumans kommun, här

/ Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS