Europaparlamentet antar position om LULUCF

2017-09-20

Skogsfrågorna diskuteras flitigt runt om i EU särskilt med anledning av EU-kommissionens förslag om LULUCF. 


Europaparlamentet har nu antagit sin position för hur skogen skall beräknas i förhållande till medlemsländernas utsläpp av växthusgaser, dvs den så kallade LULUCF-lagstiftningen. North Sweden har arbetat aktivt med frågan tillsammans med Europaforum Norra Sverige. 

 

Kärnan i diskussionen handlar främst om användning av skogens möjligheter att lagra koldioxid för att sänka EU:s koldioxidutsläpp. Att främja ett aktivt skogsbruk och stimulera virkesuttag ur skogen är ett sätt bidra till utfasning av fossil energi och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Denna linje har stöd främst av EU:s skogrikaste länder.


Europaparlamentet röstade för ett aktivt skogsbruk

Europaparlamentet godkände betänkandet avseende EU-kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM (2016) 479), LULUCF. 

Vid plenumsammanträdet i Strasbourg 13 september 2017 tog Europaparlamentet ställning till ett lagstiftningsförslag från EU-kommissionen om "Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" (LULUCF) inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. Europaparlamentet röstade igenom betänkandet med 532 ja-röster mot 144 nej-röster och 20 röster lades ner. I och med det godkändes planen att använda skogsbrukets koldioxidupptag för att kompensera utsläppen. Europaparlamentet vill se en ökning av skogars koldioxidupptag för att hantera utsläppen och i framtiden är målet att upptag från skog ska överstiga utsläppen.

170920 skog

Ändringar till EU-kommissionens förslag

Det som förväntas från medlemsländerna är att rapportera utsläppen varje år och tanken bakom detta är att nå balans i utsläppen och upptag av koldioxid. Ledamöterna bestämde sig också om ett tillägg i EU-kommissionens förslag som innebär att medlemsländerna år 2030 förväntas att stimulera upptag av koldioxid för att överstiga utsläppen. Detta fodras av EU-länderna för att uppnå EU:s långsiktiga mål och i enlighet med målen i COP21 det s.k. Parisavtalet. Som bakgrund till detta ligger Europeiska rådets slutsatser från 2014 att utsläppen av växthusgaser ska minskas med i alla fall 40 procent fram till 2030 jämfört med år 1990.

Varje EU-land kommer att få ett riktvärde som de ska förhålla landets utsläpp och upptag till. Riktvärdet är baserat på en skogsreferensnivå och är beräknad på ett genomsnittligt netto från de årliga utsläpp och upptag. Enligt Europaparlamentets förslag skall det baseras på dokumenterade bruksmetoder från tiden 2000 till 2012, till skillnad från EU-kommissionens förslag som utgår från tiden 1990 till 2009.   

Nästa steg

Nu är det Ministerrådet som ska bestämma sin ståndpunkt i ärendet. Ministerrådets ordförandeland Estland strävar att hitta en kompromiss i förhandlingarna innan slutet på deras ordförandeperiod som är ända till slutet av 2017. Europaparlamentet hänvisade ärendet till miljöutskottet och när Ministerrådet bestämt sin ståndpunkt kan Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen inleda förhandlingar om rättsakten. North Sweden kommer att fortsätta att följa frågorna. 

Läs North Swedens nyhet om förslaget och LULUCF här. 

Mer information

Europaforum Norra Sveriges positionspapper om LULUCF (pdf)

Europaparlamentets pressmeddelande om omröstningen

Europaparlamentets nyhet om förslaget

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, på North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

/Sofia Baumgartner

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS