Ny rapport om finansieringsmöjligheter i EU för turism 2014-2020

2014-10-06

Regionkommittén har tagit fram en rapport som listar en rad möjliga finansieringsmöjligheter inom turismsektorn för myndigheter på lokal och regional nivå inom EU:s fonder och program. Finansiering finns tillgänglig både genom EU:s fleråriga budgetram för programperioden 2014-2020 och genom olika fonder och program.

Europa är världens främsta turistmål och turismnäringen har blivit en nyckelsektor i den europeiska ekonomin och genererar till 10 % av EU:s BNP, skapar företag och sysselsätter medborgare. Därför är turistnäringen mycket viktig för utvecklingen i många regioner men även för att bidra till tillväxtmålen i Europa 2020-strategin. Inom EU:s budgetperiod för 2014-2020 ska turismen användas fullt ut till gagn för den hållbara utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen.

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar inom turism
Precis som i norra Sverige, så är majoriteten små eller medelstora företag inom europeiska turismnäringen. De norra delarna av Europa har en potential för ökad turism, men utvecklingen är ofta knuten till andra näringsverksamheter så som en fungerande infrastruktur. På grund av avståndet till de stora marknaderna och inom vår stora region, är det också nödvändigt att hitta rätt stöd till ofta mycket små företag inom turistsektorn samt skapa ett samarbete i regionen för att i slutändan skapa intresse för våra regioner och öka turismen.

Läs Regionkommitténs rapport om finansieringsmöjligheter för turismsektorn

/Martha Bahta

 

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS