Hur kan vi göra EU till en bättre plats för små- och medelstora företag?

2014-09-09

EU-kommissionen bjuder in till samråd för att samla idéer och feedback om Small Business Act (SBA) - EU:s verktyg för att förenkla möjligheterna för små företag att konkurrera på en större marknad. EU har arbetat med SBA sedan 2008 där syftet är att främja entreprenörskap, lyfta fram ”think small first”-principen (tänka smått först) samt att använda andra verktyg för att hjälpa små- och medelstora företag att överkomma problem som står i vägen för dess utveckling. EU-kommissionen har nu för avsikt att uppgradera SBA och lyssnar därför på små- och medelstora företags åsikter för att förbättra policyn i framtiden.

Inför den kommande förändringen av SBA har följande huvudpelare av policyhantering bestämts att finnas kvar:

 • Tillgång till finansiering
 • Tillgång till marknad och internationalisering
 • Entreprenörskap
 • Effektivare regler
 • Utbildning och kompetens

Utöver dessa önskar EU-kommissionen få ytterligare input på hur framtidens EU-policy skall se ut för att hjälpa små- och medelstora företag.

Samrådet är öppet till 15 december 2014 och sker genom en webbaserad enkät.

Klicka här för att läsa mer om nyheten

Klicka här för att komma direkt till enkäten

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS