Hur kan vi göra EU till en bättre plats för små- och medelstora företag?

2014-09-09

EU-kommissionen bjuder in till samråd för att samla idéer och feedback om Small Business Act (SBA) - EU:s verktyg för att förenkla möjligheterna för små företag att konkurrera på en större marknad. EU har arbetat med SBA sedan 2008 där syftet är att främja entreprenörskap, lyfta fram ”think small first”-principen (tänka smått först) samt att använda andra verktyg för att hjälpa små- och medelstora företag att överkomma problem som står i vägen för dess utveckling. EU-kommissionen har nu för avsikt att uppgradera SBA och lyssnar därför på små- och medelstora företags åsikter för att förbättra policyn i framtiden.

Inför den kommande förändringen av SBA har följande huvudpelare av policyhantering bestämts att finnas kvar:

 • Tillgång till finansiering
 • Tillgång till marknad och internationalisering
 • Entreprenörskap
 • Effektivare regler
 • Utbildning och kompetens

Utöver dessa önskar EU-kommissionen få ytterligare input på hur framtidens EU-policy skall se ut för att hjälpa små- och medelstora företag.

Samrådet är öppet till 15 december 2014 och sker genom en webbaserad enkät.

Klicka här för att läsa mer om nyheten

Klicka här för att komma direkt till enkäten

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS