IMF beräknar ekonomisk tillväxt för Sverige och EU för 2017

2017-04-26

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat en ny rapport under titeln ”Världens Ekonomiska Framtidsutsikt 2017” med den senaste ekonomiska prognosen för samtliga länder. I prognosen bedömer IMF att europeisk ekonomi blir starkare än i fjol, samtidigt som svensk tillväxt ökar snabbare än vad regeringen hade beräknat. 

För EU som helhet skriver IMF upp sin förra årets prognos från 1,7 till 2,0 procent tillväxt. Enligt IMF:s beräkningar, i de flesta EU-länder ser ekonomin ut att bli starkare än vad IMF förutsade år 2016. För Sverige förväntas ekonomisk tillväxt vara 2,7 procent i år, vilket är högre än regeringens beräkningar och även IMF:s egen prognos förra året.

111

Europaportalens grafik som visar IMF:s beräkningar av den ekonomiska tillväxten år 2017.

IMF menar att förändringarna i prognosen beror på den ekonomiska utvecklingen i Europa, som ökade i slutet av 2016, tack vare de förbättrade villkoren inom global tillverkning samt effektivt handelssamarbete. IMF uppger också att en viss del av riskerna för EU:s utveckling förblir samma som i rapporten i höstas. Den största osäkerheten orsakas av låg produktivitetstillväxt, ojämlika inkomster och politisk instabilitet i medlemsländerna.

-Den globala ekonomin verkar utvecklas allt snabbare. Men även om utvecklingen ser positivt ut, är det viktigt att komma ihåg att internationella ekonomiska relationer är ytterst komplicerade, eftersom tillväxten ofta medför ojämlika inkomster mellan länderna. Ekonomiska policyer måste vara anpassade för att kunna ta itu med dessa skillnader och därmed säkerställa ekonomisk stabilitet och transparant samarbete mellan samtliga länder i världen, - förtydligar Maurice Obstfeld, IMF:s ekonomiska rådgivare, i sitt förord till den senaste prognosen.         

Läs hela prognosen på IMF:s hemsida här.

Här hittar du Europaportalens informationsgrafik med IMF:s prognos genom åren.  

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS