IMF beräknar ekonomisk tillväxt för Sverige och EU för 2017

2017-04-26

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat en ny rapport under titeln ”Världens Ekonomiska Framtidsutsikt 2017” med den senaste ekonomiska prognosen för samtliga länder. I prognosen bedömer IMF att europeisk ekonomi blir starkare än i fjol, samtidigt som svensk tillväxt ökar snabbare än vad regeringen hade beräknat. 

För EU som helhet skriver IMF upp sin förra årets prognos från 1,7 till 2,0 procent tillväxt. Enligt IMF:s beräkningar, i de flesta EU-länder ser ekonomin ut att bli starkare än vad IMF förutsade år 2016. För Sverige förväntas ekonomisk tillväxt vara 2,7 procent i år, vilket är högre än regeringens beräkningar och även IMF:s egen prognos förra året.

111

Europaportalens grafik som visar IMF:s beräkningar av den ekonomiska tillväxten år 2017.

IMF menar att förändringarna i prognosen beror på den ekonomiska utvecklingen i Europa, som ökade i slutet av 2016, tack vare de förbättrade villkoren inom global tillverkning samt effektivt handelssamarbete. IMF uppger också att en viss del av riskerna för EU:s utveckling förblir samma som i rapporten i höstas. Den största osäkerheten orsakas av låg produktivitetstillväxt, ojämlika inkomster och politisk instabilitet i medlemsländerna.

-Den globala ekonomin verkar utvecklas allt snabbare. Men även om utvecklingen ser positivt ut, är det viktigt att komma ihåg att internationella ekonomiska relationer är ytterst komplicerade, eftersom tillväxten ofta medför ojämlika inkomster mellan länderna. Ekonomiska policyer måste vara anpassade för att kunna ta itu med dessa skillnader och därmed säkerställa ekonomisk stabilitet och transparant samarbete mellan samtliga länder i världen, - förtydligar Maurice Obstfeld, IMF:s ekonomiska rådgivare, i sitt förord till den senaste prognosen.         

Läs hela prognosen på IMF:s hemsida här.

Här hittar du Europaportalens informationsgrafik med IMF:s prognos genom åren.  

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS