Investeringsguide - praktiska råd för offentliga aktörer inom bredbandsutveckling

2014-10-03

Handboken som ges ut av EU-kommissionen för investeringar i höghastighetsinternet innehåller praktiska råd för att hjälpa offentliga aktörer i förberedelser till projekt inom utveckling och underhåll av höghastighetsinternet- och bredbandsprojekt, inklusive de projekt som är medfinansierade av EU. I handboken finns bland annat listor över olika finansieringsmöjligheter för bredbandsnät, vilka instrument och verktyg som kan användas vid projektutveckling av bredbandsnät och förslag på hur offentliga aktörer kan involvera medborgare och skapa samarbeten med andra bredbandsaktörer.

Handboken är en uppdatering av den handbok som publicerades 2011 och har utvecklats av experter inom Engage-projektet som var ett utvecklingsprojekt för höghastighetsbredband för europeiska landsbygden. Projekt för utveckling av bredbandsnät är i många fall berättigade EU-medel genom olika strukturfonder och/eller fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Från 2007 till 2012 skapade strukturfonder förutsättningar för bredbandsutveckling till över 5 miljoner människor inom EU. Målet är för kommande år att öka andelen medborgare inom EU som har tillgång till höghastighetsinternet. Idag är det endast 12 % av hushållen i EU:s landsbygdsområden som har tillgång till höghastighetsinternet, något som EU-kommissionen hoppas på att förändra de närmsta åren.

Läs mer om nyheten här på EU-kommissionens hemsida

Läs mer om CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa)

Ladda hem handboken här

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS