Investeringsguide - praktiska råd för offentliga aktörer inom bredbandsutveckling

2014-10-03

Handboken som ges ut av EU-kommissionen för investeringar i höghastighetsinternet innehåller praktiska råd för att hjälpa offentliga aktörer i förberedelser till projekt inom utveckling och underhåll av höghastighetsinternet- och bredbandsprojekt, inklusive de projekt som är medfinansierade av EU. I handboken finns bland annat listor över olika finansieringsmöjligheter för bredbandsnät, vilka instrument och verktyg som kan användas vid projektutveckling av bredbandsnät och förslag på hur offentliga aktörer kan involvera medborgare och skapa samarbeten med andra bredbandsaktörer.

Handboken är en uppdatering av den handbok som publicerades 2011 och har utvecklats av experter inom Engage-projektet som var ett utvecklingsprojekt för höghastighetsbredband för europeiska landsbygden. Projekt för utveckling av bredbandsnät är i många fall berättigade EU-medel genom olika strukturfonder och/eller fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Från 2007 till 2012 skapade strukturfonder förutsättningar för bredbandsutveckling till över 5 miljoner människor inom EU. Målet är för kommande år att öka andelen medborgare inom EU som har tillgång till höghastighetsinternet. Idag är det endast 12 % av hushållen i EU:s landsbygdsområden som har tillgång till höghastighetsinternet, något som EU-kommissionen hoppas på att förändra de närmsta åren.

Läs mer om nyheten här på EU-kommissionens hemsida

Läs mer om CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa)

Ladda hem handboken här

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS