EU överenskommelse om konfliktmineraler

2016-06-22

Efter månader av hårda förhandlingar kunde parterna till slut enas. Den 15 juni kom Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen överens om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras. Det handlar om mineraler som bidrar till konflikter i bland annat Kongo, och som är vanligt förekommande beståndsdelar i många produkter såsom datorer och telefoner.       

Överenskommelsen resulterade i ett utkast till en ny EU-lag som föreskriver att företag som importerar och förädlar mineraler skall redovisa vilka gruvor och smältverk mineralerna kommer ifrån. De mineraler som det handlar om är tenn, volfram, tantal och guld, som finns i många elektronikprodukter och vitvaror såsom smarta telefoner, datorer och hushållsmaskiner.

Enligt den nya regleringen ska smältverk och importörer av råvaror redovisa att de följer OECD:s riktlinjer och ansvara för spårbarheten av dessa mineraler. Genom due diligence ska företagen försäkra sig om att mineralerna kommer från legitima gruvor och inte bidragit till att finansiera beväpnade grupper. Reglerna gäller för smältverk och importörer som importerar en viss nivå mineraler i råvaruform. Företag i senare led i leveranskedjan kan frivilligt ansluta sig till systemet för att spåra mineraler. Uppgörelsen innehåller också en översynsklausul - därmed kan det i framtiden bli aktuellt att utvidga regelverket.

Syftet är att skärpa kontrollen av dessa mineraler som till stor del utvinns i Colombia, delar av Asien och Centralafrika, såsom i Kongo-Kinshasa och andra närliggande konfliktområden, där gerillagrupper kontrollerar gruvorna och intäkterna från mineralhandlen ofta bidrar till att underblåsa konflikter som pågått i många år. 

Överenskommelsen är en kompromiss mellan de mycket olika ingångspositionerna och Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, är nöjd med resultatet. I en presskommentar sade Malmström att "Den här politiska uppgörelsen om konfliktmineraler kommer hjälpa handeln att verka för fred och utveckling i samhällen och områden påverkade av väpnad konflikt".

Läs mer om överenskommelsen

/Mona Mansour och Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS