EU överenskommelse om konfliktmineraler

2016-06-22

Efter månader av hårda förhandlingar kunde parterna till slut enas. Den 15 juni kom Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen överens om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras. Det handlar om mineraler som bidrar till konflikter i bland annat Kongo, och som är vanligt förekommande beståndsdelar i många produkter såsom datorer och telefoner.       

Överenskommelsen resulterade i ett utkast till en ny EU-lag som föreskriver att företag som importerar och förädlar mineraler skall redovisa vilka gruvor och smältverk mineralerna kommer ifrån. De mineraler som det handlar om är tenn, volfram, tantal och guld, som finns i många elektronikprodukter och vitvaror såsom smarta telefoner, datorer och hushållsmaskiner.

Enligt den nya regleringen ska smältverk och importörer av råvaror redovisa att de följer OECD:s riktlinjer och ansvara för spårbarheten av dessa mineraler. Genom due diligence ska företagen försäkra sig om att mineralerna kommer från legitima gruvor och inte bidragit till att finansiera beväpnade grupper. Reglerna gäller för smältverk och importörer som importerar en viss nivå mineraler i råvaruform. Företag i senare led i leveranskedjan kan frivilligt ansluta sig till systemet för att spåra mineraler. Uppgörelsen innehåller också en översynsklausul - därmed kan det i framtiden bli aktuellt att utvidga regelverket.

Syftet är att skärpa kontrollen av dessa mineraler som till stor del utvinns i Colombia, delar av Asien och Centralafrika, såsom i Kongo-Kinshasa och andra närliggande konfliktområden, där gerillagrupper kontrollerar gruvorna och intäkterna från mineralhandlen ofta bidrar till att underblåsa konflikter som pågått i många år. 

Överenskommelsen är en kompromiss mellan de mycket olika ingångspositionerna och Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, är nöjd med resultatet. I en presskommentar sade Malmström att "Den här politiska uppgörelsen om konfliktmineraler kommer hjälpa handeln att verka för fred och utveckling i samhällen och områden påverkade av väpnad konflikt".

Läs mer om överenskommelsen

/Mona Mansour och Michele Cicchetti

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »