EU överenskommelse om konfliktmineraler

2016-06-22

Efter månader av hårda förhandlingar kunde parterna till slut enas. Den 15 juni kom Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen överens om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras. Det handlar om mineraler som bidrar till konflikter i bland annat Kongo, och som är vanligt förekommande beståndsdelar i många produkter såsom datorer och telefoner.       

Överenskommelsen resulterade i ett utkast till en ny EU-lag som föreskriver att företag som importerar och förädlar mineraler skall redovisa vilka gruvor och smältverk mineralerna kommer ifrån. De mineraler som det handlar om är tenn, volfram, tantal och guld, som finns i många elektronikprodukter och vitvaror såsom smarta telefoner, datorer och hushållsmaskiner.

Enligt den nya regleringen ska smältverk och importörer av råvaror redovisa att de följer OECD:s riktlinjer och ansvara för spårbarheten av dessa mineraler. Genom due diligence ska företagen försäkra sig om att mineralerna kommer från legitima gruvor och inte bidragit till att finansiera beväpnade grupper. Reglerna gäller för smältverk och importörer som importerar en viss nivå mineraler i råvaruform. Företag i senare led i leveranskedjan kan frivilligt ansluta sig till systemet för att spåra mineraler. Uppgörelsen innehåller också en översynsklausul - därmed kan det i framtiden bli aktuellt att utvidga regelverket.

Syftet är att skärpa kontrollen av dessa mineraler som till stor del utvinns i Colombia, delar av Asien och Centralafrika, såsom i Kongo-Kinshasa och andra närliggande konfliktområden, där gerillagrupper kontrollerar gruvorna och intäkterna från mineralhandlen ofta bidrar till att underblåsa konflikter som pågått i många år. 

Överenskommelsen är en kompromiss mellan de mycket olika ingångspositionerna och Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, är nöjd med resultatet. I en presskommentar sade Malmström att "Den här politiska uppgörelsen om konfliktmineraler kommer hjälpa handeln att verka för fred och utveckling i samhällen och områden påverkade av väpnad konflikt".

Läs mer om överenskommelsen

/Mona Mansour och Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS