Superkluster på agendan

2012-02-29

120228 länsstyrelsen-västerMats-Rune Bergström och Helena Österlind från Länsstyrelsen Västerbotten besökte Bryssel den 28 februari för samtal om "superkluster" i norr. Att genom smart specialisering skapa samverkan mellan befintliga mineral-, skogs- och kreativa kluster för att skapa en motor för nya innovationer.

Under dagen, som arrangerats av North Sweden, träffade de ansvariga i dessa frågor vid EU-kommissionen, såväl vid GD Forskning och innovation som vid GD Regionalpolitik. Responsen från EU-kommissionen blev positiv med önskemål om att från vår sida medverka som ett bra exempel på hur andra inom EU kan ta sig an uppgiften. För tillfället är det många regioner i EU som fortfarande arbetar med att skapa kluster och att ta steget mot superkluster på det här sättet är det få som gjort. Vidare var utbytet av idéer bra och EU-kommissionen var mycket intresserade av att följa den framtida utvecklingen av arbetet.

 /Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Get Creative – Go Baltic

  2014-04-08

  North Sweden var medarrangör vid ett seminarie med temat kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i Östersjöregionen den 3 april i Bryssel. Bland annat Umeå2014 var på plats.

 • Samråd om gruvdrift till havs

  2014-03-26

  EU-kommissionen vill samråda med allmänheten om gruvdrift till havs då det är en industri som kan komma att växa kraftigt de närmaste åren.

 • Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

  2014-03-11

  Kreativa näringar är prioriterade på den Europeiska arenan. Det finns stora möjligheter för företag och forskare från Sveriges nordligaste regioner att delta i EU:s forskning och innovationsprogram, Horisont 2020, inom den del som riktar sig specifikt till SME, eller projekt inom kultur- och mediaprogrammet Kreativa Europa.

 • Samråd kring nytt förslag till regler för statligt stöd inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden

  2014-03-11

  Europeiska kommissionen offentliggör utkast till regler för statligt stöd för jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden. Intressenter har möjlighet att inlämna synpunkter senast den 24 mars 2014.

 • Workshop: kvinnors företagande och integration på arbetsmarknaden i Östersjöområdet

  2014-03-05

  Hanse-office (Hamburgs regionskontor i Bryssel) anornade den 4 mars en workshop på ämnet kvinnligt företagande och integrering av kvinnor på arbetsmarknaden i Östersjöområdet. Östersjöområdet är i stort behov av kompetent arbetskraft, och för att bemöta detta behov är det viktigt att all kompetens tas till vara på oberoende av kön.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS