Superkluster på agendan

2012-02-29

120228 länsstyrelsen-västerMats-Rune Bergström och Helena Österlind från Länsstyrelsen Västerbotten besökte Bryssel den 28 februari för samtal om "superkluster" i norr. Att genom smart specialisering skapa samverkan mellan befintliga mineral-, skogs- och kreativa kluster för att skapa en motor för nya innovationer.

Under dagen, som arrangerats av North Sweden, träffade de ansvariga i dessa frågor vid EU-kommissionen, såväl vid GD Forskning och innovation som vid GD Regionalpolitik. Responsen från EU-kommissionen blev positiv med önskemål om att från vår sida medverka som ett bra exempel på hur andra inom EU kan ta sig an uppgiften. För tillfället är det många regioner i EU som fortfarande arbetar med att skapa kluster och att ta steget mot superkluster på det här sättet är det få som gjort. Vidare var utbytet av idéer bra och EU-kommissionen var mycket intresserade av att följa den framtida utvecklingen av arbetet.

 /Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • North Sweden på råvarudagar

  2016-11-02

  Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och planeringsmöte för MIREU, högnivåkonferensen om EU:s råvarustrategier och cirkulär ekonomi.

 • EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

  2016-10-19

  En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

 • CEF Telecom:s nya utlysningar – finansiering av projekt till ett totalt värde av 28,6 miljoner euro

  2016-09-30

  EU-kommissionen höll 22 september en informationsdag för utlysningar inom CEF Telecom. Syftet med finansieringarna är att stödja projekt som bidrar till ökad samverkan, uppkoppling och fördelning av transeuropeisk infrastruktur i EU.

 • Innovativ offentlig upphandling

  2016-09-20

  Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av tjänster och varor. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen.

 • Råvaror: EU-kommissionen belyser behovet av försörjningstrygghet och investeringar

  2016-09-20

  EU-kommissionen har presenterat en scoreboard över råvaror. Råvaruscoreboarden tillhandahåller omfattande uppsättningar och indikatorer på både primära och sekundära råvaror. Arbetet belyser EU:s växande brist på kompetens och behovet av innovationer samt EU:s importberoende. Scoreboarden utgör härmed viktigt underlag för beslutsfattare.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS