Superkluster på agendan

2012-02-29

120228 länsstyrelsen-västerMats-Rune Bergström och Helena Österlind från Länsstyrelsen Västerbotten besökte Bryssel den 28 februari för samtal om "superkluster" i norr. Att genom smart specialisering skapa samverkan mellan befintliga mineral-, skogs- och kreativa kluster för att skapa en motor för nya innovationer.

Under dagen, som arrangerats av North Sweden, träffade de ansvariga i dessa frågor vid EU-kommissionen, såväl vid GD Forskning och innovation som vid GD Regionalpolitik. Responsen från EU-kommissionen blev positiv med önskemål om att från vår sida medverka som ett bra exempel på hur andra inom EU kan ta sig an uppgiften. För tillfället är det många regioner i EU som fortfarande arbetar med att skapa kluster och att ta steget mot superkluster på det här sättet är det få som gjort. Vidare var utbytet av idéer bra och EU-kommissionen var mycket intresserade av att följa den framtida utvecklingen av arbetet.

 /Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • Artikelserie om råvaror i länen

  2015-11-18

  Vi inleder nu en artikelserie om de viktiga basindustrierna gruvnäringen och skogsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Först ut är en artikel om LKAB.

 • Energieffektivisering kan spara miljarder

  2015-11-17

  I en ny studie av EU-kommissionen om energieffektiviserande åtgärder framkommer det att besparingarna skulle bli enorma om energieffektivitetsregler och standarder för ekodesignade produkter koordineras internationellt.

 • Ny färdplan från EU-kommissionen om den inre marknaden

  2015-11-04

  EU-kommissionen presenterade den 28 oktober sin färdplan på kommande initiativ för att bättre utnyttja den inre marknadens hela potential. Tanken med den inre marknaden är att tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, och det är en av EU:s största framgångar menar EU-kommissionen. Integrationen med den inre marknaden visar på flera framgångar.

 • Ny flerårig plan för skogsbruket i EU

  2015-10-07

  Den 5 oktober presenterade Phil Hogan, EU-kommissionär för jordbruk och glesbygdsutveckling, den fleråriga planen för genomförande av EU:s skogsstrategi.

 • Två samråd om EU:s inre digitala marknad

  2015-10-02

  Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS