Superkluster på agendan

2012-02-29

120228 länsstyrelsen-västerMats-Rune Bergström och Helena Österlind från Länsstyrelsen Västerbotten besökte Bryssel den 28 februari för samtal om "superkluster" i norr. Att genom smart specialisering skapa samverkan mellan befintliga mineral-, skogs- och kreativa kluster för att skapa en motor för nya innovationer.

Under dagen, som arrangerats av North Sweden, träffade de ansvariga i dessa frågor vid EU-kommissionen, såväl vid GD Forskning och innovation som vid GD Regionalpolitik. Responsen från EU-kommissionen blev positiv med önskemål om att från vår sida medverka som ett bra exempel på hur andra inom EU kan ta sig an uppgiften. För tillfället är det många regioner i EU som fortfarande arbetar med att skapa kluster och att ta steget mot superkluster på det här sättet är det få som gjort. Vidare var utbytet av idéer bra och EU-kommissionen var mycket intresserade av att följa den framtida utvecklingen av arbetet.

 /Joel Larsson och Hanna Högberg

Nyheter på området

 • BIOBASE-konferensen

  2017-06-22

  Den 22-23 november 2017 anordnar Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet den stora BIOBASE-konferensen i Piteå.

 • Ansök till European Youth Award 2017!

  2017-06-12

  Är du en person som brinner för förändring? Är du dessutom involverad i ett digitaliseringsprojekt? Ta då chansen och sök EU:s ungdomspris!

 • Europaforum Norra Sverige antar positionspapper om LULUCF

  2017-06-12

  Under sitt möte den 2 juni antog Europaforum Norra Sverige positionspapper om LULUCF. EFNS anser avseende referensnivån för skogsbruk att regelverket tillåter alla medlemsländer att välja mellan olika, i förordningen fastställda, ansatser för hur referensnivån ska beräknas.

 • Effektivisera bostadsmarknaden genom investeringar

  2017-05-31

  EU-kommissionen har utfärdat landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna utgår bland annat från landrapporter som för Sveriges del visade på en makroekonomisk obalans, bland annat på grund av stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen.

 • Ansök till European Broadband Awards 2017!

  2017-05-31

  Är du involverad i ett projekt med syfte att förse människor med tillgång på snabbare bredband?

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS