Ministerrådet godkände förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar

2017-11-15

EU-kommissionen presenterade den 14 september 2016 ett förslag om förlängning samt en finansiell ökning av Europeiska fonden för strategiska investeringar . Den 8 november 2017 kom COREPER (EU-ambassadörerna från varje medlemsland som representanter för ministerrådet) överens med Europaparlamentet om att förlänga EFSI. Förlängningen är en del av EU:s investeringsplan för Europa.

 

Den 8 november kom ministerrådet överens med Europaparlamentet att förlänga Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) från 2018 till 2020. De kom också överens om att finansiellt utöka fonden. Förlängningen är både tidsmässigt och finansiellt en del av EU:s investeringsplan för Europa. 

 

Estland är ordförandeland för ministerrådet för tillfället och landets finansminister Toomas Töniste säger att med en bättre fond kan investeringar och tillväxt stödjas på lång sikt.  Töniste påpekade också behovet av förlängningen såhär:

 

– Investeringsvillkoren har förbättrats i Europa men investeringskvoten ligger fortfarande under nivåerna före krisen.

 

Förlängningen innebär bland annat en höjning av investeringsmålet till 500 miljarder euro, förlängning av EFSI till slutet av 2020. Europeiska investeringsbankens (EIB) del till EFSI utökas från 5 miljarder euro till 7,5 miljarder euro vid det fall att EIB:s styrelse godkänner detta. I förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet var förhandlarna eniga om att EFSI:s styrelse skulle öka i antal med en oberoende expert som skulle utses av Europaparlamentet. Idag består fondens styrelse av fyra personer, tre utsedda av EU-kommissionen och en utsedd av EIB.

 

Europaparlamentet ska till näst ta frågan i behandling och kommer arbeta med frågan och förväntas godkänna förordningen redan vid första behandlingen efter vilket Rådet har möjlighet att godkänna förordningen.

 

Vad är EFSI?

Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI, är EU:s flaggskeppsinitiativ inom ramen för ”En investeringsplan för Europa”. EFSI löper under 2015-2018 och ska fullt utbyggd i mitten av 2018 innehålla 315 miljarder euro. EFSI stimulerar deltagande av privat kapital främst institutionella investerare i investeringsprojekt i EU. Fonden tar projektrisken genom att ställa garantier och på så sätt står för en inledande förlust.Budgetgarantin inom fonden är 21 miljarder euro varav 16 miljarder euro kommer från EU-kommissionen och 5 miljarder euro från EIB. Syftet är att med EFSI:s garantier säkerställa en multiplikatoreffekt på 1:15. Stöd går till strategiska investeringar på områdena infrastruktur, utbildning, forskning och innovation samt riskfinansiering för små och medelstora företag. Genom att förbättra affärsklimatet och finansieringsförhållanden banar EFSI enligt EU-kommissionen väg för en digital inre marknad, en energiunion och en kapitalmarknadsunion.

 

Olika företag, organistioner, fonder och plattformer kan ansöka om stöd från EFSI.

 

Ansöka om stöd från EFSI 

Information om belopp, stödberättigade kriterier och villkor finns på Europeiska investeringsbankens hemsida 

 

För mer information kontakta oss
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs
North Sweden European Office

/Sofia Baumgartner & Mona Mansour

 

Mer information
Läs vår nyhet om EU-kommissionens förslag på förlängning av Efsi här.

Läs mer om Efsi här.

Läs pressmeddelandet här.

 

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS