Ministerrådet godkände förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar

2017-11-15

EU-kommissionen presenterade den 14 september 2016 ett förslag om förlängning samt en finansiell ökning av Europeiska fonden för strategiska investeringar . Den 8 november 2017 kom COREPER (EU-ambassadörerna från varje medlemsland som representanter för ministerrådet) överens med Europaparlamentet om att förlänga EFSI. Förlängningen är en del av EU:s investeringsplan för Europa.

 

Den 8 november kom ministerrådet överens med Europaparlamentet att förlänga Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) från 2018 till 2020. De kom också överens om att finansiellt utöka fonden. Förlängningen är både tidsmässigt och finansiellt en del av EU:s investeringsplan för Europa. 

 

Estland är ordförandeland för ministerrådet för tillfället och landets finansminister Toomas Töniste säger att med en bättre fond kan investeringar och tillväxt stödjas på lång sikt.  Töniste påpekade också behovet av förlängningen såhär:

 

– Investeringsvillkoren har förbättrats i Europa men investeringskvoten ligger fortfarande under nivåerna före krisen.

 

Förlängningen innebär bland annat en höjning av investeringsmålet till 500 miljarder euro, förlängning av EFSI till slutet av 2020. Europeiska investeringsbankens (EIB) del till EFSI utökas från 5 miljarder euro till 7,5 miljarder euro vid det fall att EIB:s styrelse godkänner detta. I förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet var förhandlarna eniga om att EFSI:s styrelse skulle öka i antal med en oberoende expert som skulle utses av Europaparlamentet. Idag består fondens styrelse av fyra personer, tre utsedda av EU-kommissionen och en utsedd av EIB.

 

Europaparlamentet ska till näst ta frågan i behandling och kommer arbeta med frågan och förväntas godkänna förordningen redan vid första behandlingen efter vilket Rådet har möjlighet att godkänna förordningen.

 

Vad är EFSI?

Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI, är EU:s flaggskeppsinitiativ inom ramen för ”En investeringsplan för Europa”. EFSI löper under 2015-2018 och ska fullt utbyggd i mitten av 2018 innehålla 315 miljarder euro. EFSI stimulerar deltagande av privat kapital främst institutionella investerare i investeringsprojekt i EU. Fonden tar projektrisken genom att ställa garantier och på så sätt står för en inledande förlust.Budgetgarantin inom fonden är 21 miljarder euro varav 16 miljarder euro kommer från EU-kommissionen och 5 miljarder euro från EIB. Syftet är att med EFSI:s garantier säkerställa en multiplikatoreffekt på 1:15. Stöd går till strategiska investeringar på områdena infrastruktur, utbildning, forskning och innovation samt riskfinansiering för små och medelstora företag. Genom att förbättra affärsklimatet och finansieringsförhållanden banar EFSI enligt EU-kommissionen väg för en digital inre marknad, en energiunion och en kapitalmarknadsunion.

 

Olika företag, organistioner, fonder och plattformer kan ansöka om stöd från EFSI.

 

Ansöka om stöd från EFSI 

Information om belopp, stödberättigade kriterier och villkor finns på Europeiska investeringsbankens hemsida 

 

För mer information kontakta oss
Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs
North Sweden European Office

/Sofia Baumgartner & Mona Mansour

 

Mer information
Läs vår nyhet om EU-kommissionens förslag på förlängning av Efsi här.

Läs mer om Efsi här.

Läs pressmeddelandet här.

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

 • BIOBASE-konferensen i Piteå 2017

  2017-11-29

  Den 22-23 november 2017 hölls BIOBASE-konferensen i Piteå, ett samarrangemang mellan Piteå Science Park och Näringsdepartementet. BIOBASE är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar visade BIOBASE 2017 upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

  2017-11-17

  Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS