Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

2014-03-11

I Norrbotten och Västerbotten finns många SMEs (Små och Medelstora företag) - varav många är mikroföretag - inom Kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar flera områden (exempelvis mode, musik, dataspel, design och film) där Sverige redan idag är ett av världens mest framstående länder med internationella framgångsexempel så som North Kingdom i Skellefteå.

 

Ekonomiskt sett växer denna sektor fortare än många andra näringar, och har stor betydelse för regioners utveckling och för svensk så väl som europeisk välfärd. Kreativa näringar är prioriterat i Norrbottens och Västerbottens regionala strategier (som RUS och RIS) och förslaget till Strukturfondsprogram för Övre Norrland och många projekt har även pågått inom Interreg.

 

Kreativa näringar och EU:s sektorsprogram 2014-2020

Kreativa näringar omfattas av flera av EU:s sektorsprogram för programperioden 2014-2020.

 

- Horisont 2020 (forskning och innovation). En aktuell utlysning inom ramen för Horisont 2020 finns här, och handlar om utvecklandet av tekniska verktyg för kreativa och kulturella näringar för att öka företagens internationella konkurrenskraft. Inom ramprogrammet finns även ett  särskilt program för SMEs, där enbart SMEs kan söka men samverka med forskare och andra företag. 

Bra att veta för företag som ansöker om stöd via Horisont 2020, är att dessa företag kan få hjälp och vägledning från  Enterprise Europe Network för att bygga nätverk och lyckas med sitt projekt.

- Kreativa Europa (kultur och media). Är det nya programmet för att främja kulturella och kreativa sektorer, som film, television, musik, litteratur etc.

- Cosme (ökad konkurrenskraft för företag och SMEs). Den största delen av COSME-programmet (Access to Finance) syftar till att underlätta tillgången till finansiering för små- och medelstora företag, genom ett antal finansiella instrument. Detta innefattar exempelvis lånegarantier och tillgång till riskkapital, med ett särskilt fokus på SMEs i starka expansions-och tillväxtfaser.

 

Mer information
Kontakt: För mer information kontakt Lars Wikman  på North Sweden, och exempelvis VINNOVAs nationella Horisont 2020 SME kontaktperson  Karin Aase.

 

Rapport: VINNOVA har nyligen (28/2) publicerat sin slutrapport (ett regeringsuppdrag) kring "Ledarskap-och-arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar". Rapporten är en studie av små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar på verksamhetsnivå, och analyserar förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter.

 

Även Tillväxtverket ska bidra till utveckling av kulturbaserade företag och att fler kreatörer ska kunna förverkliga sina idéer via företagande.


Seminarium "Go Creative- Go Baltic": North Sweden arrangerar tillsammans med EU kommissionen, the Informal Baltic Sea Group (iBSG) och Nordiska ministerrådet ett seminarium samt ett projektcafé om kulturdriven tillväxt och kreativa näringar den 3 april i Bryssel; " Go Creative- Go Baltic". Anmäl dig här!

 

/Lars Wikman och Åsa Fors


Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »