Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

2016-12-14

EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

Bredbandsfonden för ett sammanlänkat Europa (the Connecting Europe Broadband Fund), som är en del av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), ska komma att vara en investeringsplattform bestående av både privata och offentliga bidrag. Detta är en åtgärd i linje med Investeringsplanen för Europa och EU-kommissionens strategi för ett europeiskt gigabit-samhälle, som syftar till att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bästa möjliga internetuppkoppling och på så sätt ta del av den digitala inre marknaden.

Fonden syftar främst till finansiering av småskaliga högriskprojekt i Europa som för tillfället har svårt att finna finansieringsmöjligheter. Denna ska bidra med investeringar mellan 1 – 30 miljoner euro per projekt, med en total projektkostnad på max 150 miljoner euro. Detta har till syfte att investera i 7 – 12 bredbandsprojekt per år mellan tidsperioden 2017 – 2021. Under denna tidsperiod bör projekt ha finansierats i 20 länder.

Av de 500 miljoner euro som förväntas samlas in ska 100 miljoner euro av dessa erhållas från EU-kommissionens Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Tre banker inom The National Promotional Banks and Institutions (NPBI) har redan föreslagits som ankarinvesterare för fonden; KfW Bankengruppe från Tyskland, Cassa Depositi e Prestiti från Italien och Caisse des Dépôts et Consignations från Frankrike.

Ett mål med Bredbandsfonden är att bidra till arbetet mot ett europeiskt gigabit-samhälle där alla europeiska hushåll ska ha tillgång till 30 Megabits/sek vid år 2020.

Fonden förväntas öppna för ansökningar under mitten av 2017.

 

Läs mer om bredbandsfonden här

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS