Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

2016-12-14

EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

Bredbandsfonden för ett sammanlänkat Europa (the Connecting Europe Broadband Fund), som är en del av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), ska komma att vara en investeringsplattform bestående av både privata och offentliga bidrag. Detta är en åtgärd i linje med Investeringsplanen för Europa och EU-kommissionens strategi för ett europeiskt gigabit-samhälle, som syftar till att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bästa möjliga internetuppkoppling och på så sätt ta del av den digitala inre marknaden.

Fonden syftar främst till finansiering av småskaliga högriskprojekt i Europa som för tillfället har svårt att finna finansieringsmöjligheter. Denna ska bidra med investeringar mellan 1 – 30 miljoner euro per projekt, med en total projektkostnad på max 150 miljoner euro. Detta har till syfte att investera i 7 – 12 bredbandsprojekt per år mellan tidsperioden 2017 – 2021. Under denna tidsperiod bör projekt ha finansierats i 20 länder.

Av de 500 miljoner euro som förväntas samlas in ska 100 miljoner euro av dessa erhållas från EU-kommissionens Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Tre banker inom The National Promotional Banks and Institutions (NPBI) har redan föreslagits som ankarinvesterare för fonden; KfW Bankengruppe från Tyskland, Cassa Depositi e Prestiti från Italien och Caisse des Dépôts et Consignations från Frankrike.

Ett mål med Bredbandsfonden är att bidra till arbetet mot ett europeiskt gigabit-samhälle där alla europeiska hushåll ska ha tillgång till 30 Megabits/sek vid år 2020.

Fonden förväntas öppna för ansökningar under mitten av 2017.

 

Läs mer om bredbandsfonden här

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS