Ny plattform för den cirkulära ekonomin

2017-03-01

Den 26 januari presenterade EU-kommissionen en rapport om vilka framsteg som gjorts kring de centrala åtgärderna i handlingsplanen om cirkulär ekonomi från 2015. I samband med detta presenteras en ny plattform för att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin.

jrc-life-cycle-thinking-schema-640

EU-kommissionens livscykelperspektiv

Tillsammans med rapporten presenterades också ytterligare åtgärder för att säkerställa och underlätta övergången till en cirkulär ekonomi för medlemsländerna. Ett av dessa initiativ är en ny finansieringsplattform med Europeiska investeringsbanken (EIB), som förväntas att stärka sambanden mellan de befintliga instrumenten samt att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer), kommer att förstärka sin roll som viktiga aktörer inom den nya plattformen och fortsätta stödja förvandlingen till den cirkulära ekonomin.

Plattformen ska verka som ett forum där EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken, nationella investeringsbanker, institutionella investerare och andra berörda parter förs samman. Dess syfte är att:

– sprida kunskap om investeringsmöjligheter;

– upplysa om bästa praxis bland projekter;

– granska projekt och tillhandahålla rådgivning om projektens upplägg och ekonomiska potential.

Plattformen kommer att lanseras officiellt under en konferens om cirkulär ekonomi i Bryssel den 9-10 mars 2017.

Läs mer om EU-kommissionens senaste rapport om den cirkulära ekonomin på vår hemsida.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS