Ny plattform för den cirkulära ekonomin

2017-03-01

Den 26 januari presenterade EU-kommissionen en rapport om vilka framsteg som gjorts kring de centrala åtgärderna i handlingsplanen om cirkulär ekonomi från 2015. I samband med detta presenteras en ny plattform för att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin.

jrc-life-cycle-thinking-schema-640

EU-kommissionens livscykelperspektiv

Tillsammans med rapporten presenterades också ytterligare åtgärder för att säkerställa och underlätta övergången till en cirkulär ekonomi för medlemsländerna. Ett av dessa initiativ är en ny finansieringsplattform med Europeiska investeringsbanken (EIB), som förväntas att stärka sambanden mellan de befintliga instrumenten samt att utveckla nya finansiella verktyg för projekt inom den cirkulära ekonomin. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer), kommer att förstärka sin roll som viktiga aktörer inom den nya plattformen och fortsätta stödja förvandlingen till den cirkulära ekonomin.

Plattformen ska verka som ett forum där EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken, nationella investeringsbanker, institutionella investerare och andra berörda parter förs samman. Dess syfte är att:

– sprida kunskap om investeringsmöjligheter;

– upplysa om bästa praxis bland projekter;

– granska projekt och tillhandahålla rådgivning om projektens upplägg och ekonomiska potential.

Plattformen kommer att lanseras officiellt under en konferens om cirkulär ekonomi i Bryssel den 9-10 mars 2017.

Läs mer om EU-kommissionens senaste rapport om den cirkulära ekonomin på vår hemsida.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS