Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

2018-06-14

År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Det fanns ett brett stöd i Europaparlamentet för förslaget om lika lön för lika arbete i EU som röstades igenom: 456 ledamöter röstade ja medan 147 sade nej. Numera är det bestämt att arbetare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat medlemsland ska få rätt till samma lön som andra inhemska arbetare som utför samma jobb på samma arbetsplats. Historiskt har det varit lagligt att erbjuda arbetare en minimilön som ofta varit lägre. Medlemsländerna som främst är emot de nya reglerna är de i Östeuropa som anser att deras medborgare kommer att förlora arbetstillfällen på grund av att de inte längre kan konkurrera med lägre löner. Enligt sysselsättningskommissionären och kristdemokraten Marianne Thyssen innebär detta goda nyheter för det sociala Europa.

Tudelade åsikter mellan svenska politiker

I Sverige har motstånd hörts från arbetsgivarsidan och den politiska mitten-högern där den allmänna åsikten är att reglerna riskerar att hota den svenska modellen med kollektivavtal och öka byråkratin.

– Ändringarna i utstationeringsdirektivet innebär att en av EU:s fundamentala rättigheter, den fria rörligheten, begränsas. Socialdemokraternas väg leder till en återvändsgränd, ett stängt och isolerat Sverige som i slutändan skadar svenska intressen, säger Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna.

Från socialdemokratiskt håll innebär detta en seger och en betydelsefull åtgärd i syfte att åstadkomma lika rättigheter för alla arbetstagare i EU.

– Vi fick väldigt tydligt fastställt att det ska vara lika lön för lika arbete på samma arbetsplats, det var kolossalt viktigt. Man ska inte tävla med att vara billigast utan att vara bäst, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

Moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner håller inte med och har tidigare framfört att det kommer att bli svårare för arbetsgivare att anställa andra EU-medborgare på grund av ökad byråkrati vilket kommer slå mot Sverige i ett läge där landet är i stort behov av utländsk arbetskraft. Fjellner anser att en risk är att uppgörelsen hotar den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare kommer överens genom kollektivavtal då EU-domstolen får makt att uttolka reglerna. En svårighet som arbetsgivarsidan pekat på är att avgöra vilket kollektivavtal som ska gälla för utländska EU-arbetare i Sverige om man till exempel på ett bygge har olika svenska avtal.

Källa: Europaportalen

/ Julia Hanson

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS