Ny skogsstrategi - Bättre förvaltning ger fler arbetstillfällen på landsbygden

2015-04-29

Den 28 april godkände Europaparlamentet en resolution om EU:s nya skogsstrategi under plenarsessionen i Strasbourg. Resolutionen är baserad på det förslag som jordbruksutskottet antog tidigare i april. Resolutionen i plenum antogs med 566 röster för, 66 röster emot samt 45 nedlagda röster. 

EU:s nya skogsstrategi måste rikta in sig på att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användning av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. Det är huvuddragen i en icke-bindande resolution som parlamentet antog på tisdagen.

Den nya strategin måste därför främja hållbar användning av trä och andra råvaror ur skogen utan att för den skull öka byråkratin, sa Elisabeth Köstinger, ledamot från Österrike (EPP-gruppen) som lett parlamentets arbete med skogsstrategin. 

Ta itu med utmaningarna tillsammans

EU behöver en omfattande gemensam strategi för att hantera gränsöverskridande hot, såsom skogsbränder, klimatförändringar och naturkatastrofer eller invasiva främmande arter. Samtidigt bör man stärka skogsindustrin och främja effektiv användning av virke och andra skogsbaserade material, såsom kork och träderivat, inklusive textilfibrer. Detta ska i sin tur förbättra EU:s självförsörjning med trä, stärka konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU:s skogsnäring samt minska underskottet i unionens handelsbalans, skriver ledamöterna.

EU-länderna ska förvalta, EU ska samordna

Parlamentet ger sitt stöd till EU-kommissionens plan på att, i nära samarbete med EU- länderna, lokala myndigheter och skogsägare, arbeta fram ambitiösa och objektiva kriterier för hållbart skogsbruk. Men de betonar också att de specifika åtgärderna är upp till varje land att besluta. EU bör förbättra samordningen av den politik som påverkar skogen, men skogsbruket i sig bör inte bli en fråga för EU:s politik, skriver ledamöterna.

Energipolitik och kampen mot klimatförändringar

På grund av den växande efterfrågan på energi bör skogar spela en viktigare roll i EU:s framtida energimix, skriver ledamöterna. Samtidigt betonar de att man måste utreda hur skogsbiomassa som energikälla bidrar till växthuseffekten och kartlägga vilka metoder som i störst utsträckning kan bidra till en minskning av klimatförändringarna.

Mer stöd till forskning och utveckling och unga skogsbrukare

För att skapa nya produktionsnischer och smartare användning av tillgängliga resurser vill ledamöterna att kommissionen:

 • Använder EU:s forskningsprogram (som Horisont 2020) och främja riktad forskning om kostnadseffektiva nya timmerprodukter.
 • Fokuserar på långsiktiga datasammanställningar inom det nya europeiska skogsinformationssystemet för att bättre förstå utvecklingen inom skogsnäringen. Även Copernicus-programmet och andra rymdinitiativ på EU-nivå kan bidra till detta.
 • Inrättar utbildningsprogram för unga skogsbrukare och använda nuvarande europeiska instrument och fonder för att motverka bristen på kvalificerad arbetskraft inom skogsbruket.

Bättre skydd för skogar globalt sett

Ledamöterna uppmanar EU-kommissionen att få färdigt översynen av EU:s timmerförordning, som ska bekämpa olaglig skövling och försäljning av olagligt virke på EU:s marknad och ta fram en handlingsplan för att motverka avskogning och skogsförstörelse

EU:s nya skogsstrategi ska ersätta den gamla från 1998.

Bakgrund

Skog är av stor betydelse för EU och inte minst för Sverige.  Skogar täcker omkring 40 procent av EU:s yta och absorberar och lagrar cirka tio procent av EU:s koldioxidutsläpp. Ungefär 60 procent av EU:s skogar är privat egendom. Fler än tre miljoner personer arbetar i den europeiska skogsnäringen. Tillsammans med Finland, Estland, Lettland, Slovenien och Spanien tillhör Sverige de länder som har mer än 50 procent av sin landyta täckt av skog eller skogsmark. 

Läs våra tidigare nyheter om EU:s skogsstrategi:

Skogsstrategin - för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Europaforum Norra Sverige antar synpunkter på EU:s skogsstrategi

Seminarium om skogsnäringen

Jordbruksutskottet antar resolutionsförslag om EU:s nya skogsstrategi

Läs europaparlamentets pressmeddelande här

Ta del av grafisk fakta från europaparlamentet här

Vid frågor kontakta Mona Mansour, på North Sweden, ansvarig för området råvaror inklusive skoglig biomassa. 

 //Kejvan Bexenius

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »