Ny tillväxtrapport från EU

2014-12-03

Inför 2015 har EU-kommissionen publicerat en tillväxtrapport som beskriver hur EU närmast skall kunna arbeta för att skapa hållbara arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Med stöd från EU:s nya investeringsplan om 315 miljarder euro skall EU prioritera smarta och ökade investeringar, ökat skatteansvar och strukturella reformer. EU-kommissionär och vice-president, Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och social dialog, menar att EU riskerar att under fortsatt lång tid präglas av låg ekonomisk tillväxt om inte kraftiga investeringar verkställs de kommande åren.

Rapport om svag tillväxt i hela EU
I rapporten presenteras att EU:s reella BNP-tillväxt förväntas bli 1,3 % för hela 2014. Under 2015 förväntas tillväxten öka något och den totala BNP-tillväxten förväntar till ca. 1,5 %. Under augusti månad fanns det 24,6 miljoner arbetslösa i EU, av dessa är 5 miljoner i åldern 15-24 år. Den låga räntan förväntas fortsätta och gradvis öka under 2015 och 2016. Räntan under 2014 ligger på 0,6 % i hela EU och fram till 2016 förväntas räntan ha stigit med en procent till 1,6 %. Vidare rapporteras att EU:s medlemsländers bruttoskuld i förhållande till BNP kommer att minska.

Ökade investeringar för jobbtillfällen och tillväxt
Sedan den globala finanskrisen har EU lidit av låga investeringar. Enligt EU-kommissionen krävs det att gemensamma och koordinerade investeringar på ett europeiskt plan för att hindra och vända den negativa ekonomiska utveckling som har präglat EU under flera år. Investeringar skall ske för att bland annat modernasera välfärdssystem, finansiera utbildning, forskning och innovation, skapa nya försättningar för moderna och hållbara energisystem och bereda väg för utvecklingen av bredband i hela EU. EU-kommissionens nya investeringsplan är ett steg i detta och med hjälp av tydliga och riktade investeringar inom olika sektorer skall EU:s ekonomi stimuleras.

Strukturella reformer och skatteansvar
Nya reformer som skall skapa förutsättningar för en inre marknad för energi, telekom och transport. Genom att ta bort barriärer inom sektorer som förhindrar fritt flöde av varor och tjänster inom EU skall alla medlemsländer få bättre tillväxtmöjligheter. För medlemsländerna handlar det om att tackla hög arbetslöshet och göra arbetsmarknaden mer dynamisk i ett europeiskt perspektiv. Att i ett långsiktigt perspektiv också minska medlemsländers statsskulder och påverka nationella skattemekanismer för ett mer tillväxtvänligt finansklimat. Skattesystem hos EU:s medlemsstater behöver bli mer rättvisa och effektiva samt skattefusk måste bekämpas enligt gällande regler.

Ladda hem rapporten här

Läs mer om tillväxtrapporten

Läs pressmeddelandet

Läs tidigare nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS