Öppet samråd: vad förhindrar europeisk dataekonomi att bli verklighet?

2017-03-01

Den inre marknaden är en av EU:s grundpelare, som har bidragit till stor tillväxt för medlemsländerna. Dock finns det fortfarande begränsningar som försvårar handel och utbyte över gränserna, och de digitala tjänsterna drabbas mest. EU-kommissionen lägger stor vikt på att förbättra det nuvarande tillståndet, därför har den tagit fram ett förslag om hur rättsläget ska förtydligas i och med dagens digitala samhälle.

opendataeconomy

En av de grundläggande delarna av förslaget gäller fria dataflöden. Enligt EU-kommissionen, måste alla kunna ha tillgång till alla data som finns för att maximera nyttan. Samtidigt måste medlemsländerna garantera att det finns ett starkt skydd för personuppgifter och personlig integritet. De preliminära beräkningarna visar att om de administrativa hindren minskar kan produktionen öka upp till 8 miljarder euro i BNP per år. Utöver detta, kommer dataekonomin att öka sysselsättningen inom EU samtidigt som runt 7,4 miljoner personer förväntas att få jobb inom den sektorn innan år 2020 enligt EU-kommissionens beräkningar.

För att förbättra den ekonomiska digitaliseringen inleder EU-kommissionen ett samråd med syftet att få in åsikter kring arbetet från berörda aktörer. Framför allt uppskattas synpunkter kring följande:

 • Dataåtkomst och dataöverföring;
 • Ansvarsskyldighet avseende databaserade produkter och tjänster;
 • Dataportabilitet.

Samrådet är öppet fram till den 26 april 2017.

Skicka in ditt bidrag här.

Läs mer om europeisk dataekonomi här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS