Pilotprojektet för att förbättra EU marknadsföring med fokus på turism

2017-03-09

EU-kommissionen och European Travel Commission (ETC) vill bidra till en ökad turism till EU genom att upprätta ett gemensamt marknadsföringsforum för att stötta utvecklingen. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro.

Detta projekt syftar till att ge ett sammarbetsbaserat verktyg för marknadsföring som kombinerar de gemensamma målen för olika parter i exempelvis varumärkesfrågor.

Europa har en historia av att ha en ledande position kring internationell turism, exempelvis under 2014 gick 40% av all internationell turism till destinationer inom EU. I och med den allt mer intensiva globala konkurrens måste Europa bli ännu bättre på att profilera sig för att intensifiera turismen inom EU men även för att bibehålla den ledande positionen. Grundat på detta kommer marknadsföring med fokus på internationell turism ge bättre avkastning per person varför värdet av projektet betonas.

Kina och EU i fokus

Under pilotfasen, perioden juli 2017 – december 2018, kommer forumet att fokusera på den kinesiska marknaden och under 2018 mer specifikt inom ramen för EU och Kina.

Syftet med sammarbetet mellan EU och Kina är att öka och utveckla turismen och skapa et bredare ekonomiskt sammarbete inom området. Kina har en enorm potential inom turismen i Europa och är redan det tredje största ursprungslandet för utländska turister inom EU. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro. ETC:s uppdrag är att samordna och utveckla gemensamma marknadsföringsprogram för de befintliga verktyg och kanaler som används, men även utveckla sin egen verksamhet med ansvar för en rättvis och enhetlig ”Europa varumärke”.  För att som region kunna delta under pilotfasen måste man bidra med minst 250 000 euro för att använda strukturfonderna.

Marknadsföringsforumets åtgärder kan delas in i tre olika kategorier;

 1. Sammarbete för att främja bilden av Europa i internationella kampanjer och för partners, med en privat sektor som ansvarig för minst hälften av finansieringen. Kampanjer söker större medel för forumet.
 2. ETC:s marknadsföringsprogram som utvecklats av forumets partner (i synnerhet EU – Kina).
 3. Offentliga organisationer och privata företag får skräddarsydda sponsorsavtal som garantera synligheten för ett år.

En gemensam marknadsplan kommer att utvecklas under första halvan av 2017 och regioner bör anmäla sitt intresse för EU-kommissionen senast 1 mars 2017.

För mer information, läs mer på ETC:s hemsida
Läs mer om den gemensamma plattformen här

/Sanna Schumacher

 

 

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS