Pilotprojektet för att förbättra EU marknadsföring med fokus på turism

2017-03-09

EU-kommissionen och European Travel Commission (ETC) vill bidra till en ökad turism till EU genom att upprätta ett gemensamt marknadsföringsforum för att stötta utvecklingen. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro.

Detta projekt syftar till att ge ett sammarbetsbaserat verktyg för marknadsföring som kombinerar de gemensamma målen för olika parter i exempelvis varumärkesfrågor.

Europa har en historia av att ha en ledande position kring internationell turism, exempelvis under 2014 gick 40% av all internationell turism till destinationer inom EU. I och med den allt mer intensiva globala konkurrens måste Europa bli ännu bättre på att profilera sig för att intensifiera turismen inom EU men även för att bibehålla den ledande positionen. Grundat på detta kommer marknadsföring med fokus på internationell turism ge bättre avkastning per person varför värdet av projektet betonas.

Kina och EU i fokus

Under pilotfasen, perioden juli 2017 – december 2018, kommer forumet att fokusera på den kinesiska marknaden och under 2018 mer specifikt inom ramen för EU och Kina.

Syftet med sammarbetet mellan EU och Kina är att öka och utveckla turismen och skapa et bredare ekonomiskt sammarbete inom området. Kina har en enorm potential inom turismen i Europa och är redan det tredje största ursprungslandet för utländska turister inom EU. EU-kommissionen kommer att finansiera plattformen med 8 miljoner euro. ETC:s uppdrag är att samordna och utveckla gemensamma marknadsföringsprogram för de befintliga verktyg och kanaler som används, men även utveckla sin egen verksamhet med ansvar för en rättvis och enhetlig ”Europa varumärke”.  För att som region kunna delta under pilotfasen måste man bidra med minst 250 000 euro för att använda strukturfonderna.

Marknadsföringsforumets åtgärder kan delas in i tre olika kategorier;

 1. Sammarbete för att främja bilden av Europa i internationella kampanjer och för partners, med en privat sektor som ansvarig för minst hälften av finansieringen. Kampanjer söker större medel för forumet.
 2. ETC:s marknadsföringsprogram som utvecklats av forumets partner (i synnerhet EU – Kina).
 3. Offentliga organisationer och privata företag får skräddarsydda sponsorsavtal som garantera synligheten för ett år.

En gemensam marknadsplan kommer att utvecklas under första halvan av 2017 och regioner bör anmäla sitt intresse för EU-kommissionen senast 1 mars 2017.

För mer information, läs mer på ETC:s hemsida
Läs mer om den gemensamma plattformen här

/Sanna Schumacher

 

 

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS