EU-investering ger nytt riskkapital till svenska företag

2016-05-11

The Swedish Venture Initiative, är en nya fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital till små och medelstora företag. Med privat medfinansiering ger det totalt investerings-möjligheter för drygt en miljard kronor till svenska företag.

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket har kommit överens om ett avtal om ett svenskt riskkapitals initiativ. Initiativet får stöd av EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa. Initiativet syfte är att ge små och medelstora företag finansiering genom minst tre fondförvaltare som kommer att utses.

Avtalet undertecknades av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordorf, och EIF VD Pier Luigi Gilibert, i närvaro av näringsminister Mikael Damberg.

- Tillsammans med Tillväxtverket och Näringsdepartementet kan vi inrikta oss på att stödja innovativa företag i ett tidigt skede och visa på hur EIF tillsammans med lokala riskkapitalfonder och de svenska myndigheterna kan bidra till att bygga ett starkt investeringsekosystem i Sverige. Det nya svenska riskkapitals initiativet bygger på tidigare liknande initiativ som EIF har haft med andra EU-länder, till exempel Nederländerna, Storbritannien och Baltikum. Stödet från EU:s struktur- och investeringsfonder kombineras nu med investeringar från EIF vilket ger ännu bättre resultat, sade Pier Luigi Gilibert.

- Det här är ett nytt sätt för Tillväxtverket att genom en fond i fond-lösning tillsammans med privata aktörer erbjuda offentligt riskkapital. Vi skapar möjligheter för lovande företag i tidiga tillväxtfaser att ta del av investeringar på sammanlagt drygt en miljard kronor, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

I vår arrangerar EIF informationsmöten kring The Swedish Venture Initiative. Därefter går EIF ut med en utlysning för att hitta minst tre lämpliga fondförvaltare

Bakgrundsinformation

EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken). Deras uppgift är att hjälpa mikroföretag och små och medelstora företag (SMF) att få tillgång till finansiering. EIF tar fram risk- och tillväxtinstrument, garantier och mikrofinansiering som är speciellt inriktat på detta marknadssegment. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål som gynnar innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning. 

Investeringsplanen för Europa


Investeringsplanen för Europa handlar om att undanröja hinder för investeringar, synliggöra och hjälpa till med investeringsprojekt och använda nya och existerande ekonomiska resurser på ett smartare sätt. Investeringsplanen visar redan resultat. Europeiska investeringsbanken (EIB) uppskattar att EFSI fram till slutet av april i år lyckades få fram över 80 miljarder euro investeringar i Europa.

Läs mer här

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS