EU-investering ger nytt riskkapital till svenska företag

2016-05-11

The Swedish Venture Initiative, är en nya fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital till små och medelstora företag. Med privat medfinansiering ger det totalt investerings-möjligheter för drygt en miljard kronor till svenska företag.

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket har kommit överens om ett avtal om ett svenskt riskkapitals initiativ. Initiativet får stöd av EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa. Initiativet syfte är att ge små och medelstora företag finansiering genom minst tre fondförvaltare som kommer att utses.

Avtalet undertecknades av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordorf, och EIF VD Pier Luigi Gilibert, i närvaro av näringsminister Mikael Damberg.

- Tillsammans med Tillväxtverket och Näringsdepartementet kan vi inrikta oss på att stödja innovativa företag i ett tidigt skede och visa på hur EIF tillsammans med lokala riskkapitalfonder och de svenska myndigheterna kan bidra till att bygga ett starkt investeringsekosystem i Sverige. Det nya svenska riskkapitals initiativet bygger på tidigare liknande initiativ som EIF har haft med andra EU-länder, till exempel Nederländerna, Storbritannien och Baltikum. Stödet från EU:s struktur- och investeringsfonder kombineras nu med investeringar från EIF vilket ger ännu bättre resultat, sade Pier Luigi Gilibert.

- Det här är ett nytt sätt för Tillväxtverket att genom en fond i fond-lösning tillsammans med privata aktörer erbjuda offentligt riskkapital. Vi skapar möjligheter för lovande företag i tidiga tillväxtfaser att ta del av investeringar på sammanlagt drygt en miljard kronor, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

I vår arrangerar EIF informationsmöten kring The Swedish Venture Initiative. Därefter går EIF ut med en utlysning för att hitta minst tre lämpliga fondförvaltare

Bakgrundsinformation

EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken). Deras uppgift är att hjälpa mikroföretag och små och medelstora företag (SMF) att få tillgång till finansiering. EIF tar fram risk- och tillväxtinstrument, garantier och mikrofinansiering som är speciellt inriktat på detta marknadssegment. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål som gynnar innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning. 

Investeringsplanen för Europa


Investeringsplanen för Europa handlar om att undanröja hinder för investeringar, synliggöra och hjälpa till med investeringsprojekt och använda nya och existerande ekonomiska resurser på ett smartare sätt. Investeringsplanen visar redan resultat. Europeiska investeringsbanken (EIB) uppskattar att EFSI fram till slutet av april i år lyckades få fram över 80 miljarder euro investeringar i Europa.

Läs mer här

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS