Sportens potential för tillväxt under European Sport Forum 2014

2014-12-03

Den 1-2 december arrangerade EU-kommissionen European Sport Forum 2014 i Milan (Italien) där man tog tillfället i akt att diskuterade det nya ramverket för EU:s sportpolicy. Bland deltagarna fanns företrädare från internationella och europeiska idrottsförbund, Olympiska kommittéen, europeiska och nationella idrottsorganisationer samt övriga idrottsrelaterade organisationer och aktörer. Syftet med seminariet var att främja diskussion och utbyta idéer om vad som kan åstadkommas under de kommande åren. Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomar och sport, talade under konferensen om de strukturer som har åstadkommits för samarbete och dialog mellan medlemsstaterna inom sportverksamhet. Navracsics berättade bland annat om hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter.

EU:s långsiktiga arbete för sport
Sportverksamhet blev en morot för EU:s konkurrenskraft i och med Lissabonfördraget och har fått fler efterföljande initiativ, till exempel genom 2011 års Communication on sport, som har bidragit till att forma den politiska agendan för sport i EU. Sedan 2011 har priorteringar inom sport fastställts i EU:s långsiktiga arbetsplan för idrott. Detta första genomförande av en sportslig arbetsplan i EU räknas som ett steg i rätt riktning för att utnyttja den ekonomiska dimensionen av sportverksamhet och för samspelet mellan sport och samhälle. Under konferensen lyftes de framsteg som skett att förhindra problematiken inom sport, såsom uppgjorda matcher och doping. Till exempel har den nya World Anti-doping Code etablerats för att skapa globala, gemensamma värderingar för sportutövande och som har haft en gynnande betydelse för Europa. Det nya sportinriktningen på Erasmus+-programmet, EU:s program för utbildning, yrkesutbildning och sport, har erbjudit en finansieringsalternativ som syftar till att främja EU:s utveckling inom sport.

EU-kommissionens prioriteringar inom sport
EU-kommissionären Tibor Navracsics berättade om de tre fokusområden som kommer att priorteras inom sportpolitiken. Den första är att främja gräsrotsdimensionen där sport skall betraktas som något livsglädjande och hälsosamt, men framförallt bidrar idrott till att förena samhällen.  Idrott knyter an människor från olika åldrar, nationaliteter och social bakgrund, därför är sporten något som vi bör värna om. För det andra anser Navracsics att sportsliga hot, såsom rasism, uppgjorda matcher, korruption och våld, är något som stör sportverksamhetens integritet. Slutligen vill Navracsics visa på hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter. Sport har en potential att bidra till Europas ekonomiska tillväxt, därför är det viktigt att säkra sportverksamhetens roll som ett instrument till utveckling och ekonomiska tillväxten i EU.

Läs mer om European Sport Forum 2014

Läs mer om Tibor Navracsics tal i EU-kommissionens pressmeddelande

Ta del av sportforumets program

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS