Sportens potential för tillväxt under European Sport Forum 2014

2014-12-03

Den 1-2 december arrangerade EU-kommissionen European Sport Forum 2014 i Milan (Italien) där man tog tillfället i akt att diskuterade det nya ramverket för EU:s sportpolicy. Bland deltagarna fanns företrädare från internationella och europeiska idrottsförbund, Olympiska kommittéen, europeiska och nationella idrottsorganisationer samt övriga idrottsrelaterade organisationer och aktörer. Syftet med seminariet var att främja diskussion och utbyta idéer om vad som kan åstadkommas under de kommande åren. Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomar och sport, talade under konferensen om de strukturer som har åstadkommits för samarbete och dialog mellan medlemsstaterna inom sportverksamhet. Navracsics berättade bland annat om hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter.

EU:s långsiktiga arbete för sport
Sportverksamhet blev en morot för EU:s konkurrenskraft i och med Lissabonfördraget och har fått fler efterföljande initiativ, till exempel genom 2011 års Communication on sport, som har bidragit till att forma den politiska agendan för sport i EU. Sedan 2011 har priorteringar inom sport fastställts i EU:s långsiktiga arbetsplan för idrott. Detta första genomförande av en sportslig arbetsplan i EU räknas som ett steg i rätt riktning för att utnyttja den ekonomiska dimensionen av sportverksamhet och för samspelet mellan sport och samhälle. Under konferensen lyftes de framsteg som skett att förhindra problematiken inom sport, såsom uppgjorda matcher och doping. Till exempel har den nya World Anti-doping Code etablerats för att skapa globala, gemensamma värderingar för sportutövande och som har haft en gynnande betydelse för Europa. Det nya sportinriktningen på Erasmus+-programmet, EU:s program för utbildning, yrkesutbildning och sport, har erbjudit en finansieringsalternativ som syftar till att främja EU:s utveckling inom sport.

EU-kommissionens prioriteringar inom sport
EU-kommissionären Tibor Navracsics berättade om de tre fokusområden som kommer att priorteras inom sportpolitiken. Den första är att främja gräsrotsdimensionen där sport skall betraktas som något livsglädjande och hälsosamt, men framförallt bidrar idrott till att förena samhällen.  Idrott knyter an människor från olika åldrar, nationaliteter och social bakgrund, därför är sporten något som vi bör värna om. För det andra anser Navracsics att sportsliga hot, såsom rasism, uppgjorda matcher, korruption och våld, är något som stör sportverksamhetens integritet. Slutligen vill Navracsics visa på hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter. Sport har en potential att bidra till Europas ekonomiska tillväxt, därför är det viktigt att säkra sportverksamhetens roll som ett instrument till utveckling och ekonomiska tillväxten i EU.

Läs mer om European Sport Forum 2014

Läs mer om Tibor Navracsics tal i EU-kommissionens pressmeddelande

Ta del av sportforumets program

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS