Ny rapport: EU måste göra mer för att stärka industrins konkurrenskraft

2014-09-15

Trots det svåra ekonomiska läget har EU:s tillverkningsindustri fortfarande flera konkurrensfördelar som bör utnyttjas för att främja den ekonomiska tillväxten. Det visar ny rapport om industrins konkurrenskraft som EU-kommissionen har offentliggjort. Men för att inte tillväxten ska avstanna måste EU och medlemsländerna snarast ta itu med ett antal problemområden: investeringar, tillgång till finansiering, offentlig förvaltning, tillgång till utländska marknader, innovation och energipriser.

Konkurrenskraften varierar kraftigt mellan länderna

EU-länderna kan delas in i fyra grupper:

Länder med stor och ökande konkurrenskraft: Danmark, Irland, Nederländerna och Tyskland.

Länder med hög men stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Österrike.

Länder med måttlig men ökande konkurrenskraft: Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

Länder med måttlig och stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta och Slovenien. 

En del arbete har redan gjorts av EU-länderna för att stärka industrins konkurrenskraft. Men det behövs ännu flera insatser för att ge våra företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden genom att ta itu med bristen på investeringar, den begränsade tillgången på finansiering, de höga energipriserna och den ineffektiva offentliga förvaltningen.

Rapporten kommer att användas som underlag till EU:s politik. Den kommer också att diskuteras på ministerrådets möte den 25–26 september 2014 och bidra till EU-kommissionens rekommendationer om ländernas finanspolitiska och strukturella reformer under den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i EU-kommissionens pressmedelande

EU:s konkurrenskraftsrapport 2014

Sverige och andra landsspecifika rapporter om konkurrenskraften

/Erica Rönnqvist


Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS