Ny rapport: EU måste göra mer för att stärka industrins konkurrenskraft

2014-09-15

Trots det svåra ekonomiska läget har EU:s tillverkningsindustri fortfarande flera konkurrensfördelar som bör utnyttjas för att främja den ekonomiska tillväxten. Det visar ny rapport om industrins konkurrenskraft som EU-kommissionen har offentliggjort. Men för att inte tillväxten ska avstanna måste EU och medlemsländerna snarast ta itu med ett antal problemområden: investeringar, tillgång till finansiering, offentlig förvaltning, tillgång till utländska marknader, innovation och energipriser.

Konkurrenskraften varierar kraftigt mellan länderna

EU-länderna kan delas in i fyra grupper:

Länder med stor och ökande konkurrenskraft: Danmark, Irland, Nederländerna och Tyskland.

Länder med hög men stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Storbritannien, Sverige och Österrike.

Länder med måttlig men ökande konkurrenskraft: Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

Länder med måttlig och stagnerande eller minskande konkurrenskraft: Bulgarien, Cypern, Kroatien, Malta och Slovenien. 

En del arbete har redan gjorts av EU-länderna för att stärka industrins konkurrenskraft. Men det behövs ännu flera insatser för att ge våra företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden genom att ta itu med bristen på investeringar, den begränsade tillgången på finansiering, de höga energipriserna och den ineffektiva offentliga förvaltningen.

Rapporten kommer att användas som underlag till EU:s politik. Den kommer också att diskuteras på ministerrådets möte den 25–26 september 2014 och bidra till EU-kommissionens rekommendationer om ländernas finanspolitiska och strukturella reformer under den europeiska planeringsterminen.

Läs mer i EU-kommissionens pressmedelande

EU:s konkurrenskraftsrapport 2014

Sverige och andra landsspecifika rapporter om konkurrenskraften

/Erica Rönnqvist


Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »