Svenska parlamentariker tycker till om EU:s skogsstrategi

2014-11-07

Under onsdagens sammanträde den 5 november 2014 i EU-parlamentets jordbruksutskott hölls en offentlig debatt om den EU-gemensamma skogsstrategin som EU-kommissionen har presenterat. På plats fanns tre av de totalt fyra svenska EU-parlamentarikerna, med mandat i utskottet. Peter Eriksson från EU-parlamentets gröna partigrupp berättade om sin hembygd i Norrbotten och påpekade att det finns stora skillnader mellan skogarna i norra Europa jämfört med skog i de södra delarna.

Fredrik Federley och Marit Paulsen, båda från den liberala partigruppen ALDE, påpekade skillnaderna mellan nord och syd och menade att det därför finns en skepsis mot att ha en gemensam skogspolitik. Några av de inbjudna talarna på mötet argumenterade för att strategin ska bygga på en gemensam samordning, exempelvis för att underlätta för innovationer och teknikutveckling i skogssektorns hela värdekedja.

Flera av talarna påpekade skogsråvarans stora outnyttjade potential och dess viktiga roll i omställningen till en grön biobaserad ekonomi. Råvaran kan ersätta fossil råvara och kan användas för att tillverka allt från hållbara kemikalier och textilier, till biobränslen och miljösmarta byggmaterial. Marit Paulsen avrundade mötet med ”att en välskött skog är det enda materialet mänskligheten har tillgång till som är miljö plus”. Det är viktigt att utveckla nya hållbara material och skogsråvaran bidrar både till att binda koldioxid, såväl som främja biologisk mångfald.

Läs Europaforum Norra Sverige, som samlar Sveriges fyra nordligaste länen, yttrande om EU:s skogstrategi här.

Ta del av mötesprogrammet här

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden.

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS