Svenska parlamentariker tycker till om EU:s skogsstrategi

2014-11-07

Under onsdagens sammanträde den 5 november 2014 i EU-parlamentets jordbruksutskott hölls en offentlig debatt om den EU-gemensamma skogsstrategin som EU-kommissionen har presenterat. På plats fanns tre av de totalt fyra svenska EU-parlamentarikerna, med mandat i utskottet. Peter Eriksson från EU-parlamentets gröna partigrupp berättade om sin hembygd i Norrbotten och påpekade att det finns stora skillnader mellan skogarna i norra Europa jämfört med skog i de södra delarna.

Fredrik Federley och Marit Paulsen, båda från den liberala partigruppen ALDE, påpekade skillnaderna mellan nord och syd och menade att det därför finns en skepsis mot att ha en gemensam skogspolitik. Några av de inbjudna talarna på mötet argumenterade för att strategin ska bygga på en gemensam samordning, exempelvis för att underlätta för innovationer och teknikutveckling i skogssektorns hela värdekedja.

Flera av talarna påpekade skogsråvarans stora outnyttjade potential och dess viktiga roll i omställningen till en grön biobaserad ekonomi. Råvaran kan ersätta fossil råvara och kan användas för att tillverka allt från hållbara kemikalier och textilier, till biobränslen och miljösmarta byggmaterial. Marit Paulsen avrundade mötet med ”att en välskött skog är det enda materialet mänskligheten har tillgång till som är miljö plus”. Det är viktigt att utveckla nya hållbara material och skogsråvaran bidrar både till att binda koldioxid, såväl som främja biologisk mångfald.

Läs Europaforum Norra Sverige, som samlar Sveriges fyra nordligaste länen, yttrande om EU:s skogstrategi här.

Ta del av mötesprogrammet här

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden.

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS