Två samråd om EU:s inre digitala marknad

2015-10-02

Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

EU-kommissionen inleder en offentlig diskussion med två samråd: en om geo-blockering och den andra om digitala plattformar, konsumenter och leverantörer, data och moln samt samverkansekonomin. Information som samlats in kommer att hjälpa EU-kommissionen att bedöma behovet av, eller förbereda initiativ som en del av EU:s digitala inre marknadsstrategi och strategin för den inre marknaden för varor och tjänster under 2016.

Samrådet om geo-blockering (geografiska hinder) och andra former av geografiskt baserade restriktioner kommer att samla åsikter om omotiverade handelshinder för att köpa och sälja produkter och tjänster inom EU. Det omfattar till exempel kunder som erbjuds ett annat sortiment av varor beroende på var de bor, men det omfattar inte upphovsrättsskyddat innehåll och innehållslicensieringsförfaranden.

Det andra samrådet kommer att titta på ekonomiska utvecklingen inom digitala plattformar, bland annat, sökmotorer, sociala medier, video delning, app-butiker, etc. Det kommer också att undersöka mellanhänders ansvar när det gäller olagligt innehåll på nätet och hur EU kan förbättra det fria flödet av uppgifter inom EU och att bygga upp ett europeiskt moln. Samrådet berör även frågor för utvecklingen av samverkansekonomin. Vidare vill EU-kommissionen lansera ett initiativ för fri rörlighet av data samt ett europeiskt moln-initiativ.

Samråden, som kommer att pågå fram till den 18 december, är en del av EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden för Europa, som inleddes i maj 2015 av Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Günther Oettinger, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. 

Sista dag att svara på samrådet är 18 december 2015

Läs bakgrunden till samråden här

Mer information om samrådet 

EU-kommissionens pressmedelande

Till samrådet geo-blockering andra former av geografiskt baserade restriktioner

Till samrådet om digitala plattformar 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS