Två samråd om EU:s inre digitala marknad

2015-10-02

Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

EU-kommissionen inleder en offentlig diskussion med två samråd: en om geo-blockering och den andra om digitala plattformar, konsumenter och leverantörer, data och moln samt samverkansekonomin. Information som samlats in kommer att hjälpa EU-kommissionen att bedöma behovet av, eller förbereda initiativ som en del av EU:s digitala inre marknadsstrategi och strategin för den inre marknaden för varor och tjänster under 2016.

Samrådet om geo-blockering (geografiska hinder) och andra former av geografiskt baserade restriktioner kommer att samla åsikter om omotiverade handelshinder för att köpa och sälja produkter och tjänster inom EU. Det omfattar till exempel kunder som erbjuds ett annat sortiment av varor beroende på var de bor, men det omfattar inte upphovsrättsskyddat innehåll och innehållslicensieringsförfaranden.

Det andra samrådet kommer att titta på ekonomiska utvecklingen inom digitala plattformar, bland annat, sökmotorer, sociala medier, video delning, app-butiker, etc. Det kommer också att undersöka mellanhänders ansvar när det gäller olagligt innehåll på nätet och hur EU kan förbättra det fria flödet av uppgifter inom EU och att bygga upp ett europeiskt moln. Samrådet berör även frågor för utvecklingen av samverkansekonomin. Vidare vill EU-kommissionen lansera ett initiativ för fri rörlighet av data samt ett europeiskt moln-initiativ.

Samråden, som kommer att pågå fram till den 18 december, är en del av EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden för Europa, som inleddes i maj 2015 av Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Günther Oettinger, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. 

Sista dag att svara på samrådet är 18 december 2015

Läs bakgrunden till samråden här

Mer information om samrådet 

EU-kommissionens pressmedelande

Till samrådet geo-blockering andra former av geografiskt baserade restriktioner

Till samrådet om digitala plattformar 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS