Två samråd om EU:s inre digitala marknad

2015-10-02

Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

EU-kommissionen inleder en offentlig diskussion med två samråd: en om geo-blockering och den andra om digitala plattformar, konsumenter och leverantörer, data och moln samt samverkansekonomin. Information som samlats in kommer att hjälpa EU-kommissionen att bedöma behovet av, eller förbereda initiativ som en del av EU:s digitala inre marknadsstrategi och strategin för den inre marknaden för varor och tjänster under 2016.

Samrådet om geo-blockering (geografiska hinder) och andra former av geografiskt baserade restriktioner kommer att samla åsikter om omotiverade handelshinder för att köpa och sälja produkter och tjänster inom EU. Det omfattar till exempel kunder som erbjuds ett annat sortiment av varor beroende på var de bor, men det omfattar inte upphovsrättsskyddat innehåll och innehållslicensieringsförfaranden.

Det andra samrådet kommer att titta på ekonomiska utvecklingen inom digitala plattformar, bland annat, sökmotorer, sociala medier, video delning, app-butiker, etc. Det kommer också att undersöka mellanhänders ansvar när det gäller olagligt innehåll på nätet och hur EU kan förbättra det fria flödet av uppgifter inom EU och att bygga upp ett europeiskt moln. Samrådet berör även frågor för utvecklingen av samverkansekonomin. Vidare vill EU-kommissionen lansera ett initiativ för fri rörlighet av data samt ett europeiskt moln-initiativ.

Samråden, som kommer att pågå fram till den 18 december, är en del av EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden för Europa, som inleddes i maj 2015 av Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Günther Oettinger, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. 

Sista dag att svara på samrådet är 18 december 2015

Läs bakgrunden till samråden här

Mer information om samrådet 

EU-kommissionens pressmedelande

Till samrådet geo-blockering andra former av geografiskt baserade restriktioner

Till samrådet om digitala plattformar 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS