Utnyttja EU:s finansiella stöd för utveckling av bredbandsnätet

2014-09-08

EU-kommissionen uppmanar aktörer i EU att söka finansiering för att utforma modeller för att skapa effektiva bredbandsanslutningar i samhällen runt om i EU.

På initiativ av EU-kommissionen lanserades i juli projektet ”Connected Communities” (sammankopplade samhällen) som ska hjälpa regioner och kommuner att utveckla sina bredbandsnät. Syftet är att identifiera och stödja ett antal innovativa pilotprojekt för utbyggnad av höghastighetsbredband som kan reproduceras överallt i Europeiska unionen. Alla aktörer som arbetar med bredbandsutveckling på både lokal, regional och nationell nivå välkomnas att lämna in sina idéer för bredbandsprojekt till EU-kommissionen, dock senast den 15 oktober 2014. De bästa idéerna kommer att få ett särskilt kvalitetsmärke av EU-kommissionen och stöd till tekniska tjänster.

EU:s digitala agenda som är ett Europa 2020-projekt har som mål att 100 % av alla hushåll i EU skall ha tillgång till bredband på minst 30 Mbit/s och 50 % av hushållen skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Än så länge har endast 64 % av alla hushåll i EU tillgång till uppkoppling på 30 Mbit/s och särskilt vid utbyggnad av fibernät finns det många områden som halkar efter i utvecklingen. Sverige i allmänhet och norra Sverige i synnerhet har ett av EU:s bäst utbyggda bredbandsnät enligt en undersökning som gjordes på uppdrag av Digital Agenda år 2012. 

Läs mer om Connected Communities

Läs om Europa 2020 Digital Agenda

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS