Utnyttja EU:s finansiella stöd för utveckling av bredbandsnätet

2014-09-08

EU-kommissionen uppmanar aktörer i EU att söka finansiering för att utforma modeller för att skapa effektiva bredbandsanslutningar i samhällen runt om i EU.

På initiativ av EU-kommissionen lanserades i juli projektet ”Connected Communities” (sammankopplade samhällen) som ska hjälpa regioner och kommuner att utveckla sina bredbandsnät. Syftet är att identifiera och stödja ett antal innovativa pilotprojekt för utbyggnad av höghastighetsbredband som kan reproduceras överallt i Europeiska unionen. Alla aktörer som arbetar med bredbandsutveckling på både lokal, regional och nationell nivå välkomnas att lämna in sina idéer för bredbandsprojekt till EU-kommissionen, dock senast den 15 oktober 2014. De bästa idéerna kommer att få ett särskilt kvalitetsmärke av EU-kommissionen och stöd till tekniska tjänster.

EU:s digitala agenda som är ett Europa 2020-projekt har som mål att 100 % av alla hushåll i EU skall ha tillgång till bredband på minst 30 Mbit/s och 50 % av hushållen skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Än så länge har endast 64 % av alla hushåll i EU tillgång till uppkoppling på 30 Mbit/s och särskilt vid utbyggnad av fibernät finns det många områden som halkar efter i utvecklingen. Sverige i allmänhet och norra Sverige i synnerhet har ett av EU:s bäst utbyggda bredbandsnät enligt en undersökning som gjordes på uppdrag av Digital Agenda år 2012. 

Läs mer om Connected Communities

Läs om Europa 2020 Digital Agenda

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS