Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

2018-02-27

Den 13 februari 2018 publicera EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Den europeiska struktur- och investeringsfonden (ESI) kanaliserar över 450 miljarder euro till EU:s realekonomi under perioden 2014–2020 där häften av pengarna går till offentlig upphandling. Enligt Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, är det viktigt att hjälpa medlemsstaterna med vägledning för att säkerställs korrekt hantering och samtidigt att varje spenderad euro får maximal effekt till förmån för medborgarna.

Instruktionerna, som snart blir tillgängliga på alla EU:s officiella språk, täcker hela förfarandeprocessen från förberedelse och offentliggörande av utlysningar till urval och utvärdering av bud samt genomförande av kontrakt. Instruktionerna kan vara användbara inte bara till EU-fonders offentliga upphandling eftersom de innefattar rutiner och användbara länkar, mallar och rekommendationer hur misstag bäst kan undvikas. Instruktionerna rekommenderar mindre byråkrati genom att förklara hur man bäst utnyttjar de möjligheter som erbjuds i de reviderade direktiven om offentlig upphandling från 2014 och fler online-förfaranden för att underlätta för små företag att delta i offentliga anbud.

Riktlinjerna för EU-kommissionens instruktioner kan du läsa om här.

Mer information om vad EU-kommissionen gör för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra deras tillvägagångssätt att handskas med EU-fonderna kan du läsa om här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS