Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

2018-02-27

Den 13 februari 2018 publicera EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Den europeiska struktur- och investeringsfonden (ESI) kanaliserar över 450 miljarder euro till EU:s realekonomi under perioden 2014–2020 där häften av pengarna går till offentlig upphandling. Enligt Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, är det viktigt att hjälpa medlemsstaterna med vägledning för att säkerställs korrekt hantering och samtidigt att varje spenderad euro får maximal effekt till förmån för medborgarna.

Instruktionerna, som snart blir tillgängliga på alla EU:s officiella språk, täcker hela förfarandeprocessen från förberedelse och offentliggörande av utlysningar till urval och utvärdering av bud samt genomförande av kontrakt. Instruktionerna kan vara användbara inte bara till EU-fonders offentliga upphandling eftersom de innefattar rutiner och användbara länkar, mallar och rekommendationer hur misstag bäst kan undvikas. Instruktionerna rekommenderar mindre byråkrati genom att förklara hur man bäst utnyttjar de möjligheter som erbjuds i de reviderade direktiven om offentlig upphandling från 2014 och fler online-förfaranden för att underlätta för små företag att delta i offentliga anbud.

Riktlinjerna för EU-kommissionens instruktioner kan du läsa om här.

Mer information om vad EU-kommissionen gör för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra deras tillvägagångssätt att handskas med EU-fonderna kan du läsa om här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS