VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

2018-04-16

Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Bakgrunden till instrumentet är att EU i jämförelse med andra ekonomiska stormakter såsom USA och Kina ligger efter både i hur mycket riskkapital som investeras för att lyfta nya innovativa företag samt hur många nya framgångsrika företag med hög tillväxt som existerar inom dessa ledande ekonomier. I pressmeddelandet hänvisar EU-kommissionen och EIF att EU år 2017 hade 26 stycken sk. ”Unicorn”-företag medans USA samma år stoltserade med 109 stycken och Kina 59 stycken. ”Unicorn-företag” är en benämning på nystartade företag med hög tillväxt som på kort tid har kunnat nå ett marknadsvärde på över 1 miljard $. EU-kommissionen pekar på att skillnaden i ekonomiernas antal Unicorn-företag korrelerar med att flödet av riskkapital i EU är lägre än i exempelvis USA, något VentureEU ska kunna ändra på och påverka inför framtiden.

VentureEU syftar till att via EU-investeringar locka privata riskkapitalinvesteringar genom de sex publika fonder som EU-investeringarna på 410 miljoner € utdelas i. Tillväxten som sedan genereras ska gå till innovativa start-ups samt SME:s (small and medium sized enterprises) med särskilt fokus inom områdena: medicininnovation, digitalisering, samt resurseffektivisering.

Företag i uppstartsfas som vill ta del av dessa fondinvesteringar hänvisas till att kontakta några av de sex uppsatta publika fonder som har tecknat avtal med EIF. Dessa fonder utgörs av: Isomer Capital, Axon Partners group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management och Schroder Adveq, varav EIF har färdiga avtal med Isomer Capital och Axon Partners Group för tillfället och resterande väntas färdigställas inom kort. Fonderna har valts ut samt gallrats fram av EU-kommissionen tillsammans med tillsatta experter för att säkerhetsställa att de matchar de uppsatta mål EU-kommissionen ställt fram i anslutning till framtagningen av VentureEU.

Investeringarna kommer av naturliga skäl att kräva en viss tid men EU-kommissionen och EIF beräknar att resultat kommer synas redan till år 2019.

Intresserad av VentureEU?

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: 

Läs framtaget frågeformulär kring VentureEU här:

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS