Viktigt att synas i Bryssel

2010-01-21

Det var styrgruppen för mål 2-projektet Handslaget som anordnade studieresan till Bryssel i november. Gruppen besökte bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för både näringsliv och regionalpolitik, Svenskt Näringslivs kontor samt North Swedens kontor i Bryssel.  Syftet med resan var att lära sig mera om EU:s och övriga aktörers verksamhet i Bryssel, framföra regionala synpunkter hos de olika direktoraten samt på plats ta del av North Swedens verksamhet.

100121 Handslaget

Studieresan var intressant och givande för hela styrgruppen, både deltagare som tidigare varit i Bryssel samt för nya besökare.   

Handslagets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos företagen inom Lycksele och Malå kommuner. Detta kommer förhoppningsvis också att påverka utvecklingen i de övriga inlandskommunerna. Konkurrenskraften ska förbättras genom att utveckla företagsnätverk som både internt och externt, förbättra marknadsföringen, arbeta med produktutveckling och förverkliga affärsidéer.

Projekt Handslaget har varit huvudansvarig för ett antal olika aktiviteter, bl.a. näringslivsdagar, olika typer av kompetensinsatser och initierat till utvecklingsgrupper inom respektive kommuner.

I Lycksele har projektet även varit TV 4:s kontakt i samband med körslaget och team Pontare och i Malå har den återkommande VM-finalen i skotercross genomförts tillsammans med projektet.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Malå och Lycksele kommuner.

- Jag rekommenderar andra att besöka Bryssel och ta del av EU:s organisation, framföra synpunkter samt besöka övriga aktörer och få information om deras verksamhet.  North Sweden-kontoret är en resurs för regionen norra Sverige och utöver den ordinarie verksamheten är kontoret mycket hjälpsam vi planering och genomförande av studiebesök i Bryssel, avslutar Torbjörn Halvardsson.

Besök Företagarna Västerbottens hemsida och läs mer om verksamheten samt projekt Handslaget

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • EU-kommissionen organiserar tävling för EU-städer som bedriver rättvis och etisk handel

  2018-04-03

  EU-kommissionens generaldirektorat för handel utlyser en tävling där vinnarenregionen kommer att få stöd av Internationella handelscentret (ITC) och EU-kommissionen i form av 100 000 euro i syfte att genomföra ett projekt för hållbar utveckling i en stad. Syftet med tävlingen och priset är att belysa hur EU-medborgares konsumtionsmönster och köp kan påverka miljön och människors försörjning i andra länder. Man vill samtidigt uppmärksamma och berömma städer som med framgång haft en positiv inverkan på internationell handel med fokus på social, ekonomisk och miljösäker hållbarhet.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS