Viktigt att synas i Bryssel

2010-01-21

Det var styrgruppen för mål 2-projektet Handslaget som anordnade studieresan till Bryssel i november. Gruppen besökte bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för både näringsliv och regionalpolitik, Svenskt Näringslivs kontor samt North Swedens kontor i Bryssel.  Syftet med resan var att lära sig mera om EU:s och övriga aktörers verksamhet i Bryssel, framföra regionala synpunkter hos de olika direktoraten samt på plats ta del av North Swedens verksamhet.

100121 Handslaget

Studieresan var intressant och givande för hela styrgruppen, både deltagare som tidigare varit i Bryssel samt för nya besökare.   

Handslagets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos företagen inom Lycksele och Malå kommuner. Detta kommer förhoppningsvis också att påverka utvecklingen i de övriga inlandskommunerna. Konkurrenskraften ska förbättras genom att utveckla företagsnätverk som både internt och externt, förbättra marknadsföringen, arbeta med produktutveckling och förverkliga affärsidéer.

Projekt Handslaget har varit huvudansvarig för ett antal olika aktiviteter, bl.a. näringslivsdagar, olika typer av kompetensinsatser och initierat till utvecklingsgrupper inom respektive kommuner.

I Lycksele har projektet även varit TV 4:s kontakt i samband med körslaget och team Pontare och i Malå har den återkommande VM-finalen i skotercross genomförts tillsammans med projektet.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Malå och Lycksele kommuner.

- Jag rekommenderar andra att besöka Bryssel och ta del av EU:s organisation, framföra synpunkter samt besöka övriga aktörer och få information om deras verksamhet.  North Sweden-kontoret är en resurs för regionen norra Sverige och utöver den ordinarie verksamheten är kontoret mycket hjälpsam vi planering och genomförande av studiebesök i Bryssel, avslutar Torbjörn Halvardsson.

Besök Företagarna Västerbottens hemsida och läs mer om verksamheten samt projekt Handslaget

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS