Viktigt att synas i Bryssel

2010-01-21

Det var styrgruppen för mål 2-projektet Handslaget som anordnade studieresan till Bryssel i november. Gruppen besökte bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för både näringsliv och regionalpolitik, Svenskt Näringslivs kontor samt North Swedens kontor i Bryssel.  Syftet med resan var att lära sig mera om EU:s och övriga aktörers verksamhet i Bryssel, framföra regionala synpunkter hos de olika direktoraten samt på plats ta del av North Swedens verksamhet.

100121 Handslaget

Studieresan var intressant och givande för hela styrgruppen, både deltagare som tidigare varit i Bryssel samt för nya besökare.   

Handslagets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos företagen inom Lycksele och Malå kommuner. Detta kommer förhoppningsvis också att påverka utvecklingen i de övriga inlandskommunerna. Konkurrenskraften ska förbättras genom att utveckla företagsnätverk som både internt och externt, förbättra marknadsföringen, arbeta med produktutveckling och förverkliga affärsidéer.

Projekt Handslaget har varit huvudansvarig för ett antal olika aktiviteter, bl.a. näringslivsdagar, olika typer av kompetensinsatser och initierat till utvecklingsgrupper inom respektive kommuner.

I Lycksele har projektet även varit TV 4:s kontakt i samband med körslaget och team Pontare och i Malå har den återkommande VM-finalen i skotercross genomförts tillsammans med projektet.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Malå och Lycksele kommuner.

- Jag rekommenderar andra att besöka Bryssel och ta del av EU:s organisation, framföra synpunkter samt besöka övriga aktörer och få information om deras verksamhet.  North Sweden-kontoret är en resurs för regionen norra Sverige och utöver den ordinarie verksamheten är kontoret mycket hjälpsam vi planering och genomförande av studiebesök i Bryssel, avslutar Torbjörn Halvardsson.

Besök Företagarna Västerbottens hemsida och läs mer om verksamheten samt projekt Handslaget

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS