Viktigt att synas i Bryssel

2010-01-21

Det var styrgruppen för mål 2-projektet Handslaget som anordnade studieresan till Bryssel i november. Gruppen besökte bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för både näringsliv och regionalpolitik, Svenskt Näringslivs kontor samt North Swedens kontor i Bryssel.  Syftet med resan var att lära sig mera om EU:s och övriga aktörers verksamhet i Bryssel, framföra regionala synpunkter hos de olika direktoraten samt på plats ta del av North Swedens verksamhet.

100121 Handslaget

Studieresan var intressant och givande för hela styrgruppen, både deltagare som tidigare varit i Bryssel samt för nya besökare.   

Handslagets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos företagen inom Lycksele och Malå kommuner. Detta kommer förhoppningsvis också att påverka utvecklingen i de övriga inlandskommunerna. Konkurrenskraften ska förbättras genom att utveckla företagsnätverk som både internt och externt, förbättra marknadsföringen, arbeta med produktutveckling och förverkliga affärsidéer.

Projekt Handslaget har varit huvudansvarig för ett antal olika aktiviteter, bl.a. näringslivsdagar, olika typer av kompetensinsatser och initierat till utvecklingsgrupper inom respektive kommuner.

I Lycksele har projektet även varit TV 4:s kontakt i samband med körslaget och team Pontare och i Malå har den återkommande VM-finalen i skotercross genomförts tillsammans med projektet.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Malå och Lycksele kommuner.

- Jag rekommenderar andra att besöka Bryssel och ta del av EU:s organisation, framföra synpunkter samt besöka övriga aktörer och få information om deras verksamhet.  North Sweden-kontoret är en resurs för regionen norra Sverige och utöver den ordinarie verksamheten är kontoret mycket hjälpsam vi planering och genomförande av studiebesök i Bryssel, avslutar Torbjörn Halvardsson.

Besök Företagarna Västerbottens hemsida och läs mer om verksamheten samt projekt Handslaget

Nyheter på området

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

 • BIOBASE-konferensen i Piteå 2017

  2017-11-29

  Den 22-23 november 2017 hölls BIOBASE-konferensen i Piteå, ett samarrangemang mellan Piteå Science Park och Näringsdepartementet. BIOBASE är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar visade BIOBASE 2017 upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

  2017-11-17

  Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS