Europeiska veckan för regioner och städer

Syfte

Förberedelserna för European Week of Regions and Cities (EWRC) 2017 är nu igång. Evenemanget samlar lokala och regionala aktörer från hela Europa och över 100 workshops, seminarier och debatter kommer att arrangeras under veckan.

Under fyra dagar mellan den 9 och 12 oktober inom European Week of Regions and Cities-ramen (tidigare kallat Open Days) får europeiska städer och regioner en möjlighet att visa hur de tar sig an utmaningarna som de ställs inför. Årets tema är ”Regioner och städer som arbetar för en bättre framtid”, som sedan delas in i tre kategorier:

  • Bygga motståndskraftiga regioner och städer;
  • Regioner och städer som förändringsaktörer;
  • Kunskapsutbyte för att uppnå resultat.

Berör

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla.

Datum

den 9 oktober 2017

Plats

Bryssel