EU:s hälsoprogram 2017

Syfte

Den 29 mars 2017 håller EU:s hälsoprogram under EU- kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsoområdet en konferens i Stockholm. Under konferensen kommer utlysning av medel inom Hälsoprogrammet ske. 

De medel som kan sökas av svenska organisationer utgörs i år främst av sex så kallade joint actions och ett antal tjänsteupphandlingar. 

Årets arbetsprogram innehåller sex joint coins;
- Ojämlik hälsa
- Innovativt samarbete kring behandling mot cancer
- Vaccination
- Förberedelse och handling gentemot transportering
- Stötta arbetet kring e- hälsa
- Arbeta gentemot ett hållbart hälsoinformationssystem inom EU 

Sista dag för anmälan är 15 mars. 

Berör

Dig som är verksam inom något av de områden som anges i arbetsprogrammet och ser att du/ni uppfyller ansökningskriterierna. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs mer om kriterierna för ansökan på EU-kommissionens genomförandeorgan för Hälsoprogrammet (Chafea)

Datum

den 29 mars 2017

Plats

Folkhälsomyndigheten, Solna, Stockholm

Kontakt

Patrik Nylander
patrik.nylander@folkhalsomyndigheten.se 

Patrik Nylander
patrik.nylander@folkhalsomyndigheten.Patrik Nylandepatrik.nylander@folkhalsomyndigheten.se