Lansering av OECD:s rapport om NSPA

Syfte

Den unika OECD-studien över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas offentliggörs i samband med att den presenteras i Bryssel. 

Måndagen den 13 mars klockan 15.00-18.00 publicerar organisationen för ekonomiskt sammarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som de har genomfört på de regioner som ingår i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD kommer, tillsammans med NSPA:s nätverk samt ledande företrädare från EU men även berörda länders regeringar med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.

Studien ger rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna men också gentemot nationell nivå i Sverige, Finland och Norge samt hela EU, för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa.

Bakgrund
Nätverket för NSPA består av 14 regioner i norra Sverige, östra och norra Finland samt Nord-Norge och har under två års tid genomgått en så kallad Territorial Review genomförd av OECD. Det är en unik studie såtillvida att den samlar 14 regioner i tre länder varav två är med i EU och ett utanför. Därtill glesbefolkade områden i det nordligaste Europa, som är väl utvecklade samhällen inom många områden men också har specifika utmaningar och även om regionerna sinsemellan de är olika många sätt, finns det också mycket som förenar. Syftet med studien är att visa på de utmaningar och möjligheter som finns och hur NSPA samlat kan skapa en kritisk massa för att ytterligare stärka sin utvecklingskraft i Europas absoluta framkant, såväl geografiskt som varande del av Europas arktiska områden, som utvecklingsmässigt.

Tillsammans med den av OECD nyligen presenterade så kallade Regional Outlook, som knyter an till studien för NSPA och presenterades av OECD vid det seminarium som NSPA tillsammans med Highlands and Islands i Skottland anordnade vid European Week of Regions and Cities under hösten, skickar OECD ett tydligt budskap: Innovation och tillväxt sker inte bara i storstäder i Europas centrum, tvärtom är det de mindre urbana områdena som står för den större delen av tillväxten. NSPA är ett exempel på de potentialer som finns och det är därmed inte bara möjligt utan också nödvändigt att satsa i dessa regioner till ytterst gagn för de enskilda nordiska länderna och hela EU.

Efter lanseringsseminariet inbjuds deltagarna till mottagning.

Kontakt
Registrering sker senast 24 februari via respektive regional kontaktperson samt Martha Bahta på North Sweden. 

Datum

den 13 mars 2017

Plats

Europeiska Regionkommittén, Rue Belliard 99-101, Bryssel, Belgien