NSPA:s uppföljningsforum om OECD-rapporten

Syfte

Den 14 mars, dagen efter den officiella lanseringen av OECD:s rapport om NSPA, bjuder NSPA:s Brysselkontor in till ett uppföljningsforum för regionala företrädare från NSPA-området. Målet med forumet är att fördjupa den gemensamma förståelsen för OECD:s Territorial Review om NSPA och kunna planera det gemensamma arbetet framåt med att implementera studien och dess rekommendationer.

För detta ändamål kommer vi, utöver en fördjupad diskussion om OECD-rapporten, att titta på NSPA i ett övergripande EU-sammanhang och de utmaningar som EU har att hantera, för att se hur NSPA kan säkerställa ett fortsatt stöd från EU och nationellt i linje med OECD:s slutsatser. Det hänger i sin tur ihop med de pågående diskussionerna om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik och EU:s nya politik för den arktiska regionen, som också kommer att diskuteras på forumet.

Utöver möjligheten till diskussioner med talarna, kommer det också att finnas en workshop för att diskutera nästa steg i det fortsatta arbetet inom NSPA-nätverket.

Kontakt
Registrering sker senast 3 mars via respektive regional kontaktperson samt Martha Bahta på North Sweden.

Datum

den 14 mars 2017

Plats

Sveriges ständiga representation vid EU, Square de Meeûs 30, Bryssel