SKL: Delaktighet i EU - EU i valet

Syfte

Sveriges Kommuner och Landstings internationella dag är en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller region, med ett intresse för EU och internationella frågor. Årets tema är delaktighet i EU – EU i valet.

En rad intressanta föreläsningar och frågepaneler inom ämnet anordnas under dagens lopp, och även ett anförande av EU-kommissionären Cecilia Malmström kommer att äga rum.

SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting eller din region. 2018 års konferens kommer fokusera på EU och hur EU kommer in i den svenska valdebatten.

Varmt välkomna!

Berör

Förtroendevalda eller tjänstepersoner inom kommun, landsting eller region, med ett intresse för EU och internationella frågor.

Datum

den 16 mars 2018

Övrigt

För registrering samt mer information om arrangemanget klicka här. 

Sista anmälningsdatum är 9 mars.

Kontakt

Karin Flordal

mejladress: karin.flordal@skl.se

Dag Håkansson

mejladress: dag.hakansson@skl.se

Frågoom innehållet:
Karin Flordal
karin.flordal@skl.se
Dag Håkansson
dag.hakansson@skl