Social integration genom idrott

Syfte

Den 28 september 2017 arrangerar Southern Denmark European Office i samarbete med Regionkommitté och andra partner en konferens inom ramen för Europeisk idrottsvecka. Den syftar till att inleda diskussionen om idrottsklubbar och deras roll i dagens samhälle. I debatten läggs särskild tonvikt på social integration och volontärsarbete. Partnerna vill uppmärksamma volontärers roll inom idrotts-relaterade evenemang i hela Europa.

Konferensen arrangeras i samband med Erasmus+ Idrotts projekt ”Social Integration och Volontärsarbete i idrottsklubbar i Europa”, som genomförs av Södra Danmarks Universitet tillsammans med 10 andra partner från andra EU-länder. 

Datum

den 28 september 2017

Plats

Committee of the Regions, Brussels