Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt

  2017-04-26

  Kulturarv är vad som ger Europa som helhet och de enskilda länderna en identitet och minnen. Våra ekonomier är även en viktig del med grund i kulturarvet, då de kulturskatter som finns är något som ofta gynnar turistnäringen, vilket i sin tur ger fler jobb.

 • Ny EU-rapport visar på minskad social rörlighet i Sverige

  2017-04-26

  Sverige tillhör en mindre grupp länder i EU där unga fått svårare att komma upp sig i samhället än sina föräldrar.

 • Ta del av EU-kommissionärens Umeåbesök i efterhand

  2017-04-26

  EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, med ansvar för Energiunionen, gjorde ett heldagsbesök i Umeå den 31 mars. Nu kan du ta del av besöket i efterhand via hans inledande föreläsning på Umeå Universitet

 • Tyck till om Erasmus+

  2017-04-26

  Hur kan deltagandet i EU:s utbytesprogram påverka ditt liv? Svara på enkäten och hjälp EU-kommissionen att ta reda på det!

 • Skydd för alla migrerande barn: EU-kommissionens prioriterade åtgärder

  2017-04-25

  De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer, vilket har fått EU-kommissionen att ta fram en ny handlingsplan för hur dessa barn ska bli omhändertagna på bästa sätt.

 • EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017

  2017-04-21

  EU:s fokus i år är att leverera resultat på ett antal nyckelområden som berör alla européer. EU-institutionerna har enats om ett antal prioriteringar som sträcker sig från att stimulera e-handel till att skydda miljön och förstärka gränserna.

 • NSPA om det arktiska samrådet

  2017-04-13

  EU-kommissionen och NSPA genomförde ett samråd om EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen. NSPA sammanställde alla inkomna förslag.

 • Šefčovič på besök i Umeå

  2017-04-12

  EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för Energiunionen besökte Umeå. Smarta energi-lösningar och Norra Sveriges utvecklingsmöjligheter var i fokus.

 • Elever från Umeå i Bryssel

  2017-04-11

  EU-nyfikna gymnasieelever från Umeå besökte Bryssel. De fick träffa bland annat Sveriges EU-kommissionär, Europaparlamentariker och oss på North Sweden.

 • Inbjudan: Nya visioner för sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen

  2017-04-11

  "Cohesion in the Baltic Sea Area – Fresh ideas for successful rural and urban growth" är rubriken på det seminarium som North Sweden är med och anordnar med bland annat medverkan från OECD den 30 maj på Mecklenburg-Vorpommern Office i Bryssel.

Prenumerera på Nyheter via RSS