Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen förslag om hur EU ska finansieras efter Brexit

  2017-06-28

  På onsdagen 28 juni lade EU-kommissionen fram det femte och sista stora underlaget för den pågående diskussionen om unionens framtid efter Brexit.

 • Nytt nummer av Panorama – allt om sammanhållningspolitikens framtid

  2017-06-21

  Sammanhållningspolitiken står just nu inför en krävande utmaning att göra Europas ekonomi mer inkluderande samt konkurrenskraftig. I senaste numret av Panorama, EU:s officiella tidning för alla som är intresserade av regional utveckling, är temat just sammanhållningspolitiken. Här hittar du artiklar som olika företrädare för EU-institutioner, nationella regeringar, regionala myndigheter, föreningar och universitet har tagit fram i diskussionen om sammanhållningspolitikens framtid efter 2020.

 • Utvecklingsprojekt i Övre Norrland får 50 miljoner kronor i EU-stöd

  2017-06-19

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden 2014–2020 prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får cirka 50 miljoner kronor i EU-stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekt med delfinansiering från ERUF ska bidra till nya investeringar i regional tillväxt och ökad sysselsättning.

 • EU:s arktiska högnivåkonferens

  2017-06-19

  Den 15-16 juni anordnades en högnivåkonferens om Arktis i Oulu, Finland, av EU-kommissionen tillsammans med EU:s utrikestjänst samt Finlands regering.

 • Europaforum Norra Sverige antar positioner

  2017-06-15

  Den 2 juni samlades företrädare från de fyra nordligaste länen för att diskutera framtidens EU-politik för Norra Sverige vid Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte i Stockholm. På mötet antog Europaforum positionspapper avseende EU:s skogsbrukspolitik samt OECD-rapporten för NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), som lyfter fram våra regioners behov och möjligheter, och ställde sig därtill bakom de investeringsprioriteter i Arktis som översänts till nationell svensk nivå från EFNS-regionerna.

 • Nu försvinner roamingavgifterna

  2017-06-14

  I enlighet med ett direktiv från Europaparlamentet under torsdagen den 9 april försvinner nu avgifterna för roaming.

 • EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

  2017-06-14

  EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

 • Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

  2017-06-14

  EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

 • Framtidens EU debatteras – fler scenarios presenteras av EC

  2017-06-13

  Hur EU ska utformas och vad unionen ska göra eller inte göra har alltid varit föremål för diskussion. I och med finanskrisen, Brexit och flyktingkrisen är debatten mer än någonsin aktuell. EU-kommissionen har presenterat en vitbok med fem olika scenarier om möjliga vägval, från lite till mycket samarbete mellan EU-länderna. Tanken är att vitboken ska fungera som ett startskott i en bredare debatt om hur EU:s framtid ska formas efter Brexit. EU-kommissionen har nu presenterat 4 av 5 stycken av dessa diskussionsunderlag.

 • Europarlamentet på besök

  2017-06-09

  En grupp Europaparlamentariker från det regionala utskottet besökte norra Sverige för att lära mer om regionens utmaningar och möjligheter med stöd av EU.

Prenumerera på Nyheter via RSS