Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • OECD-rapport lanseras i Bryssel

  2017-03-15

  Framtidens utveckling ligger i hög grad i att utifrån skräddarsydda regionala strategier skapa bättre infrastruktur, ökad användning av e-teknologi inom service samt att framför allt inom vidareförädling av produkter från basnäringarna skog och gruva och övriga naturresurser skapa nya arbetstillfällen inom nya små och medelstora företag. Det slår OECD fast i en unik rapport för norra Sverige, Finland och Norges, som presenterades i Bryssel den 13 mars. Det var nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som tillsammans med OECD och den Europeiska Regionkommittén bjöd in till lanseringen av den så kallade territorial report som OECD gjort för de 14 regionerna i NSPA.

 • Fördjupningsforum om NSPA

  2017-03-15

  Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, bjöd North Sweden med övriga NSPA in till ett fördjupningsforum för att fortsätta diskutera det efterföljande arbetet tillsammans. Hur kan vi gå vidare med OECD-rapportens rekommendationer för att utveckla vår region på bästa sätt? Forumet samlade ett 80-tal personer från de 14 nordligaste regionerna i norra Sverige, Finland och Norge som vill fördjupa sig i OECD-rapporten och bredda kunskapen om det som pågår i EU.

 • Sverige är bland toppaktörer inom digitalisering i EU

  2017-03-13

  Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2017 visar att Sverige ligger på tredje plats efter Danmark och Finland och får höga poäng inom samtliga områden. Sverige får sin bästa placering när det gäller användningen av internet.

 • Ansök till RegioStars Awards 2017

  2017-03-13

  RegioStars Awards 2017, en tävling anordnad av EU-kommissionen som lyfter fram bästa praxis inom regional utveckling, firar tio år. Genom att upplysa om de mest innovativa, originella och framgångsrika projekten syftar tävlingen till att belöna de mest aktiva regionerna och att inspirera andra regioner till att driva liknande projekt. Ta chansen och ansök senast 10 april.

 • Var med och tävla i ”European Capital of Innovation Award”

  2017-03-10

  För tredje året arrangerar EU- kommissionen ”European Capital of Innovation Award”. Den stad som visar på det bästa initiativet tilldelas en prissumma på miljon euro.

 • Första regionala EU-handslag med norra Sverige

  2017-03-01

  Vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) 22 februari har EU- och handelsminister Ann Linde ingått en överenskommelse med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.

 • Europaforum Norra Sverige: gemensamma positioner på EU-nivå

  2017-03-01

  Den tjugotredje upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Jämtland-Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om fördelarna med en europeisk sammanhållningspolitik och att EU-finansiering till transportvägar måste sträcka sig till norra Sverige.

 • Europaforum Norra Sverige i Skellefteå

  2017-03-01

  Den 22–23 februari gick Europaforum Norra Sverige av stapeln i Skellefteå. Konferensen samlade 200 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen att ta gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor. På plats finns bland andra Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde, EU-parlamentarikern Jens Nilsson och representanter från OECD för att prata om rapporten för norra Sverige, Finland och Norge. Under konferensen antogs två positioner och även ett ”EU-handslag” mellan EFNS och regeringen.

 • Övre Norrland visar på framsteg i regional konkurrenskraft 2016

  2017-03-01

  Den 27 februari offentliggjorde EU-kommissionen den tredje upplagan av indexet för regional konkurrenskraft för samtliga EU-regioner. Totalt sett rankas Sverige högt i konkurrenskraft med Stockholmsregionen i topp, som rankas som fjärde region i EU. Övre Norrland, Norrbotten och Västerbotten, fortsätter att göra framsteg sedan 2010 då regionen blev rankad som 118, 2013 nåddes plats 102 och nu ligger Övre Norrland rankad som 82:a bland de 263 regionerna som omfattas av rapporten för 2016.

 • Delta i European Week of Regions and Cities (EWRC) 9-12 oktober i Bryssel

  2017-03-01

  Förberedelserna för European Week of Regions and Cities (EWRC) 2017 är nu igång. Evenemanget samlar lokala och regionala aktörer från hela Europa och över 100 workshops, seminarier och debatter kommer att arrangeras under veckan.

Prenumerera på Nyheter via RSS