Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • NSPA och EU diskuterar landsbygdsutveckling

  2017-05-31

  Den 11 maj mötte NSPA-nätverk, i vilket Norrbotten och Västerbotten ingår, EU-kommissionens landsbygdsenhet för att informera om OECD-studien över NSPA och diskutera dess policyrekommendationer. Deltagarna samtalade bland annat om utmaningarna kring regionens utveckling samt om framtidens samarbete med EU-kommissionen.

 • Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen diskuterades

  2017-05-31

  Den 30 maj medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya visioner för regional och urban tillväxt”. Bland talarna fanns representanter för OECD och ledande företrädare från EU samt regionerna med flera, bland annat Peter Hedman från CleanTech i Västerbotten, för att diskutera hur EU:s stöd kan leverera mervärden för medborgarna, bidra till smarta strategier och bättre samverkan över gränserna i Östersjön.

 • Region Västerbotten med i diskussion om EU:s regionalpolitik

  2017-05-19

  Den 18 maj anordnade den Europeiska Regionkommittén i Bryssel ett seminarium om framtidens regionalpolitik utifrån den framtidsdebatt som nu pågår i EU. Avsikten var att samla olika regionala företrädare för en gemensam allians för Europeisk sammanhållning. Bland huvudtalarna fanns Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, som företrädde nätverket för perifera och maritima regioner, CPMR.

 • Inbjudan: EU-Arktiskonferensen i Oulu 15-16 juni

  2017-05-10

  Den 15-16 juni 2017 arrangeras ’High-Level Arctic Stakeholder Forum meeting’ i Oulu, Finland, som en del av den just nu pågående samrådsprocessen om EU:s investeringsprioriteringar i den arktiska regionen.

 • Så tycker medborgarna om EU

  2017-05-10

  I mars 2017 på uppdrag av Europaparlamentet utfördes en opinionsundersökning om vad medborgare tycker om EU. Resultaten pekar på behovet av gemensamma lösningar samt otydlighet kring hur politiken kan lösa detta. Läs vidare om vad medborgarna svarade och ta del av diskussionen på ett möte med Frans Timmermans i Stockholm.

 • State of Play: State of the union

  2017-05-10

  Kriserna har radat upp sig i Europa och Storbritanniens folkomröstning om att lämna EU sände en chockvåg över hela Europa. Akututryckningarna och hoten mot EU:s grundvalar består, men mitt i allt det spirar en anda av att det nu är dags att ta sig samman; Europa behöver det samarbete som EU är. Insikten om att EU nu är 27 länder har börjat sätta sig och EU-kommissionens vitbok om EU:s vägval har initierat en diskussion om vilket EU vi vill ha. Med bakgrund av detta gör Mikael Janson, Direktör North Sweden, en analys av hur storpolitiken hänger ihop och kan påverka regionalpolitiken med sina fonder och program från EU.

 • Norrbottens politiker på besök hos North Sweden

  2017-05-10

  Onsdagen den 10 maj träffade North Sweden en grupp Vänsterpartister från Norrbotten. Mikael Janson, direktör North Sweden, gav gruppen en presentation om vår verksamhet i Bryssel, hur EU:s politik påverkar Norrbotten och hur North Sweden jobbar för att påverka viktiga frågor för Norra Sverige i EU.

 • Medlemsländerna bekräftar vikten av sammanhållningspolitiken

  2017-05-10

  På ministerrådets allmänna möte den 25 april i Luxembourg 2017 klargjorde EU:s ministrar vikten av sammanhållningspolitiken som ett investeringsinstrument för många regioner och städers utveckling. Ministerrådet påpekade att sammanhållningspolitiken är av stor vikt för EU och är även viktig för unionens framtida utveckling.

 • EU-pengar till företag som vill arbeta med internationalisering

  2017-05-09

  Nu finns möjlighet för din organisation som vill utveckla internationella klustersamarbeten att ansöka om finansiering inom COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram och ger stöd till små- och medelstora företag.

 • Norrbotten på besök

  2017-05-09

  Den 3-4 maj har Bryssel och North Sweden haft besök av kanslipersonal och kommunikatörer från kommunerna i Norrbotten. Besökarna var inbjudna av Jens Nilsson.

Prenumerera på Nyheter via RSS