Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • EU:s arktiska högnivåkonferens

  2017-06-19

  Den 15-16 juni anordnades en högnivåkonferens om Arktis i Oulu, Finland, av EU-kommissionen tillsammans med EU:s utrikestjänst samt Finlands regering.

 • Europaforum Norra Sverige antar positioner

  2017-06-15

  Den 2 juni samlades företrädare från de fyra nordligaste länen för att diskutera framtidens EU-politik för Norra Sverige vid Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte i Stockholm. På mötet antog Europaforum positionspapper avseende EU:s skogsbrukspolitik samt OECD-rapporten för NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), som lyfter fram våra regioners behov och möjligheter, och ställde sig därtill bakom de investeringsprioriteter i Arktis som översänts till nationell svensk nivå från EFNS-regionerna.

 • Nu försvinner roamingavgifterna

  2017-06-14

  I enlighet med ett direktiv från Europaparlamentet under torsdagen den 9 april försvinner nu avgifterna för roaming.

 • EU-budgeten för 2018: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet i fokus

  2017-06-14

  EU-kommissionen har lagt fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, samt för att främja tillväxt och strategiska investeringar.

 • Arbetsgivare och EU-kommissionen går samman för ökad integration

  2017-06-14

  EU-kommissionen har lanserat ett nytt initiativ ”Arbetsgivare tillsammans för integration”, som för samman privata och offentliga aktörer och syftar till att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden.

 • Framtidens EU debatteras – fler scenarios presenteras av EC

  2017-06-13

  Hur EU ska utformas och vad unionen ska göra eller inte göra har alltid varit föremål för diskussion. I och med finanskrisen, Brexit och flyktingkrisen är debatten mer än någonsin aktuell. EU-kommissionen har presenterat en vitbok med fem olika scenarier om möjliga vägval, från lite till mycket samarbete mellan EU-länderna. Tanken är att vitboken ska fungera som ett startskott i en bredare debatt om hur EU:s framtid ska formas efter Brexit. EU-kommissionen har nu presenterat 4 av 5 stycken av dessa diskussionsunderlag.

 • Europarlamentet på besök

  2017-06-09

  En grupp Europaparlamentariker från det regionala utskottet besökte norra Sverige för att lära mer om regionens utmaningar och möjligheter med stöd av EU.

 • NSPA och EU diskuterar landsbygdsutveckling

  2017-05-31

  Den 11 maj mötte NSPA-nätverk, i vilket Norrbotten och Västerbotten ingår, EU-kommissionens landsbygdsenhet för att informera om OECD-studien över NSPA och diskutera dess policyrekommendationer. Deltagarna samtalade bland annat om utmaningarna kring regionens utveckling samt om framtidens samarbete med EU-kommissionen.

 • Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen diskuterades

  2017-05-31

  Den 30 maj medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med EU-kommissionen ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya visioner för regional och urban tillväxt”. Bland talarna fanns representanter för OECD och ledande företrädare från EU samt regionerna med flera, bland annat Peter Hedman från CleanTech i Västerbotten, för att diskutera hur EU:s stöd kan leverera mervärden för medborgarna, bidra till smarta strategier och bättre samverkan över gränserna i Östersjön.

 • Region Västerbotten med i diskussion om EU:s regionalpolitik

  2017-05-19

  Den 18 maj anordnade den Europeiska Regionkommittén i Bryssel ett seminarium om framtidens regionalpolitik utifrån den framtidsdebatt som nu pågår i EU. Avsikten var att samla olika regionala företrädare för en gemensam allians för Europeisk sammanhållning. Bland huvudtalarna fanns Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, som företrädde nätverket för perifera och maritima regioner, CPMR.

Prenumerera på Nyheter via RSS