Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Övre Norrland får 168 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

  2017-01-18

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har under sitt fjärde prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 18 projekt. Projekten får tillsammans cirka 168 miljoner kronor i EU-stöd. Det är 14 projekt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 4 projekt inom den Europeiska socialfonden (ESF). Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och under programperioden 2014-2020 beräknas EU-stödet till två miljarder kronor.

 • Kiruna och Skellefteå på besök i Bryssel

  2017-01-17

  Politiska ledningen i Kiruna och Skellefteå besökte Bryssel 2016 för samtal med företrädare för EU:s institutioner om för regionen angelägna frågor.

 • Sverige ska vidta åtgärder för att stärka EU-kunskap

  2017-01-17

  7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde EU-handslag med Europaparlamentets och EU-kommissionens Sverigekontor, samt arbetsmarknadens parter. Detta initiativ är ett steg för arbetet med att öka kunskapen inom EU-frågor. Genom en ökad kunskap ska även engagemanget och delaktigheten i EU-frågor öka.

 • EU:s solidaritetskår är ett nytt initiativ för frivilligarbete i EU

  2017-01-17

  En satsning på Europas unga lanserades 7 december av EU-kommissionen i syfte att prioritera och underlätta möjligheterna till ungas sysselsättning. Ett av initiativen är en europeisk solidaritetskår som ska introducera frivilliga unga medborgare i projekt för att hjälpa samhällen inom hela EU.

 • Arctic Futures Symposium

  2016-12-14

  Den 30 november anordnades det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel. Konferensen samlar många arktiska aktörer från hela världen och nätverket för NSPA.

 • Malta tar över ordförandeskapet i europeiska ministerrådet

  2016-12-14

  Från och med den 1 januari 2017 kommer Malta för första gången sitta på ordförandeskapet i EU. Maltas största mål kommer vara att föra EU närmare folket genom att främja en bättre dialog och en av de högsta prioriteringarna kommer vara migration.

 • Välkommen till lanseringen av OECD:s rapport om NSPA!

  2016-12-14

  Save the date: Den 13 mars 2017 lanseras officiellt OECD-studien för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Rapporten pekar ut viktiga utvecklingsområden med rekommendationer med förslag på åtgärder i regionerna för att stärka utvecklingen i det nordligaste Europa. Den unika OECD-studien över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas offentliggörs i samband med att den presenteras i Bryssel och du är hjärtligt välkommen.

 • EU-pris till Norrbotten

  2016-12-13

  Norrbotten har fått EU:s mest prestigefyllda pris för e-hälsa för sitt arbete kring aktivt och hälsosamt åldrande. Norrbotten ses med detta som en viktig aktör inom området.

 • Gymnasielever från Skellefteå tar tempen på EU-samarbetet

  2016-12-01

  Under en vecka hade North Sweden besök av Isabell Söderström och Rickard Smed i Bryssel. Isabell och Rickard går tredje året på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå och deltar i projektet ”EU på riktigt” vars syfte är att öka intresset och kunskapen om EU-samarbetet. De var två av de utvalda att ”jobbskugga” oss på kontoret för att lära sig mer om hur vi jobbar med att påverka och bevaka viktiga frågor för norra Sveriges på plats i Bryssel.

 • Europaforum Norra Sverige tar plats i Europahuset i Stockholm

  2016-12-01

  25 november samlades Europaforum Norra Sveriges (EFNS) till ett utökade rapportörsmöte i Europahuset i Stockholm. Dagen fokuserade på Norra Sveriges roll i europeiska Arktis samt presenterades en sammanfattning med de viktigaste prioriteringarna av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner i Finland, Norge inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling.

Prenumerera på Nyheter via RSS