Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Europaforum Norra Sverige tar plats i Europahuset i Stockholm

  2016-12-01

  25 november samlades Europaforum Norra Sveriges (EFNS) till ett utökade rapportörsmöte i Europahuset i Stockholm. Dagen fokuserade på Norra Sveriges roll i europeiska Arktis samt presenterades en sammanfattning med de viktigaste prioriteringarna av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner i Finland, Norge inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling.

 • Lyft regionens arbete med social ekonomi till EU-nivå

  2016-11-30

  Nu kan du lämna in ditt bidrag för att ha chansen att vinna REVES Excellence Award 2017. Ett pris på EU-nivå som lyfter samarbete mellan offentlig verksamhet och social ekonomi för de gemensammas bästa. Ansök senast 28 februari.

 • EU-kommissionen vill att euroländerna ska öppna den statliga plånboken

  2016-11-29

  16 november presenterade EU-kommissionen delar av ett dokumentpaket om ekonomiska och sociala prioriteringar och målsättningar för den ekonomiska politiken i EU, euroområdet och medlemsländerna under det kommande året . Denna tillväxtöversyn inleder den europeiska planeringsterminen för 2017. Den kanske viktigaste nyheten var att EU-kommissionen vill att de euroländer som har överskott i sina budgetar använder dessa för att investera under nästa år.

 • Tyck till om det tredje hälsoprogrammet (2014-2020)

  2016-11-29

  EU-kommissionen har öppnat för ett samråd som en del av halvtidsutvärderingen av det tredje hälsoprogrammet (2014-2020). Resultatet kommer att användas i denna halvtidsutvärdering, samt offentliggöras i ett arbetsdokument och en sammanfattning i mitten av 2017.

 • Hälsoläget i Europa år 2016 och vägen framåt

  2016-11-29

  OECD och EU-kommissionen har publicerat en rapport ”Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle”. Rapporten handlar om hälsosystemen i EU:s 28 medlemsländer, fem kandidatländer och tre EFTA-länder under år 2016 samt hur man i framtiden ska kunna skapa en mer hållbar vård.

 • Sverige förväntas 2,4 % BNP-tillväxt 2017

  2016-11-29

  Enligt EU-kommissionens ekonomiska prognos som presenterades 9 november förväntas BNP-tillväxten inom EU fortsätta i måttlig takt med en viss ökning. Den förutsedda tillväxten på 1,6 % år 2017 och 1,8 % 2018 är dock en mindre höjning. Den största bidragsfaktorn till en uppgång i tillväxten förutspås vara en ökad privat konsumtion.

 • Skellefteå i framkant inom tillgänglighetsarbetet i EU

  2016-11-29

  Skellefteå är en av sju städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2017 som lyfter städer som ligger i framkant inom tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. I år fick Skellefteå hedersomnämnandet för tillgängliga arbetsplatser. Nomineringen löd att Skellefteå trots sin storlek och sin geografiska placering i ett glesbefolkat område lyckats skapa tillgängliga arbetsplatser för alla.

 • EU-parlamentarikerna tycker till: Bästa och Sämsta besluten i EU

  2016-11-28

  De 20 svenska EU-parlamentarikerna har fått dela med sig av vilka beslut de tycker varit bäst respektive sämst under den nuvarande mandatperioden 2014-2019 i Europaparlamentet.

 • Ny rapport om glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt

  2016-11-16

  Regional Outlook årliga utblicksrapport finns nu att läsa i sin helhet som OECD gjort om innovation i mindre urbana regioner, som kontrast till tidigare studier med huvudfokus på städer. Årets rapport fokuserar bland annat på glesbygdsområden och dess förutsättningar inom tillväxt.

 • OECD-studien godkänd

  2016-11-14

  Den 7 november samlades företrädare från samtliga 14 regioner inom NSPA i Paris för att hos OECD, diskutera och delta i beslutet om den studie OECD gjort om NSPA.

Prenumerera på Nyheter via RSS