Allmänna nyheter

Här finner du allmänna nyheter.

Allmänna nyheter

 • Sverige och EU slår rekord

  2017-05-08

  Aldrig tidigare har en så stor del av EU:s medborgare haft ett jobb. Andelen sysselsatta är nu större än innan finanskrisen.

 • Umeå visar upp sitt miljöarbete för andra städer i EU

  2017-04-27

  Åsa Ågren Wikström, ledamot i Umeå kommunfullmäktige, berättade på Borgmästaravtalets konferens om Umeås framgångsrika arbete inom miljö- och klimatområdet.

 • Europeiska kulturarvsåret 2018: därför är det viktigt

  2017-04-26

  Kulturarv är vad som ger Europa som helhet och de enskilda länderna en identitet och minnen. Våra ekonomier är även en viktig del med grund i kulturarvet, då de kulturskatter som finns är något som ofta gynnar turistnäringen, vilket i sin tur ger fler jobb.

 • Ny EU-rapport visar på minskad social rörlighet i Sverige

  2017-04-26

  Sverige tillhör en mindre grupp länder i EU där unga fått svårare att komma upp sig i samhället än sina föräldrar.

 • Ta del av EU-kommissionärens Umeåbesök i efterhand

  2017-04-26

  EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, med ansvar för Energiunionen, gjorde ett heldagsbesök i Umeå den 31 mars. Nu kan du ta del av besöket i efterhand via hans inledande föreläsning på Umeå Universitet

 • Tyck till om Erasmus+

  2017-04-26

  Hur kan deltagandet i EU:s utbytesprogram påverka ditt liv? Svara på enkäten och hjälp EU-kommissionen att ta reda på det!

 • Skydd för alla migrerande barn: EU-kommissionens prioriterade åtgärder

  2017-04-25

  De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer, vilket har fått EU-kommissionen att ta fram en ny handlingsplan för hur dessa barn ska bli omhändertagna på bästa sätt.

 • EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017

  2017-04-21

  EU:s fokus i år är att leverera resultat på ett antal nyckelområden som berör alla européer. EU-institutionerna har enats om ett antal prioriteringar som sträcker sig från att stimulera e-handel till att skydda miljön och förstärka gränserna.

 • NSPA om det arktiska samrådet

  2017-04-13

  EU-kommissionen och NSPA genomförde ett samråd om EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen. NSPA sammanställde alla inkomna förslag.

 • Šefčovič på besök i Umeå

  2017-04-12

  EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för Energiunionen besökte Umeå. Smarta energi-lösningar och Norra Sveriges utvecklingsmöjligheter var i fokus.

Prenumerera på Nyheter via RSS